2019. szeptemberi kezdéssel meghirdetett képzések | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

2019. szeptemberi kezdéssel meghirdetett képzések

Kedves Felvételiző, az alábbiakban ismertetjük a 2019. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakjainkat és a felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb információkat és határidőket.

Hétvégi érettségi felkészítő matematikából és történelemből

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.

Választható szak (nyelv)

Képzési hozzájárulás
(ktg.térítés/félév)

Képzési idő

Érettségi/vizsga
követelmények

       Felsőoktatási szakképzések (FOKSz)

Nappali képzések

bármelyik két 
érettségi vizsgatárgy
F N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 4
F N K 200 000 Ft

F

N

A

kereskedelem és marketing
[marketingkommunikáció] (1)

támogatott

4

F

N

K

200 000 Ft

F N A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft
F N A turizmus-vendéglátás (Pécs)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft
F N A turizmus-vendéglátás (Szekszárd)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft

Alapképzések (BSc)

Nappali képzések

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. földrajz v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. szakmai előkészítő tárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) 
A N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A gazdálkodási és menedzsment 
(angol nyelven)
 (1) (3)
támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft
A N A kereskedelem és marketing (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A pénzügy és számvitel (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (1) támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft

Levelező képzések

A L K emberi erőforrások (1) (2) 250 000 Ft 6+1
A L K gazdálkodási és menedzsment (1) (2) 250 000 Ft 6+1
A L K pénzügy és számvitel (1) (2) 250 000 Ft 6+1

Osztatlan képzés

O N A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés támogatott 10 matematika (E) és gazdasági ismeretek v. történelem v. földrajz v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. szakmai előkészítő tárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) 
O N K gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (2) 330 000 Ft

Mesterképzések (MSc)

Nappali képzések

szakmai és motivációs 
beszélgetés
M N A közgazdasági elemző támogatott 4
M N K 350 000 Ft
M N A marketing (1) támogatott  4
M N K 400 000 Ft
M N A pénzügy támogatott  4
M N K 400 000 Ft
M N A vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés (angol nyelven) támogatott 4
M N K 400 000 Ft

Levelező képzések

M L A marketing (1) (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A pénzügy (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft

Az alábbiakban szereplő lábjegyzetek számozása eltér felvi.hu oldalon megjelenőktől!

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések tantervében a képzési és kimeneteli követelményekről szóló részben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve (munkanapokon és/vagy heti pihenőnapokon) kerül sor, félévente legalább három, legfeljebb tíz tömbösített alkalommal. 

(3) Együttműködés a londoni Middlesex University-vel. A képzésen a magyar diploma mellett brit, a Middlesex University által kibocsátott diploma is szerezhető. A Middlesex University felé fizetendő egyszeri regisztrációs díj: 779 -1540 GBP között várható, mely forintban is teljesíthető. További információ: 06/72-501-599/23372, www.english.ktk.pte.hu oldalon.

(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(5) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági ismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(6) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Meghirdetett szakjainkra jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet.  
Jelentkezési határidő:  2019. február 15.

További részletek a felvételi eljárásról a Felvételi kisokosban olvashatók. 

Pontszámítás a FOKSz, BSc és MSc képzéseken >>> 

Csatolandó dokumentumok

Felsőoktatási szakképzés esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

Alap- és osztatlan képzések esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

Mesterképzések esetén

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

Mesterképzésekre vonatkozó speciális információk

Szakmai és motivációs beszélgetések időpontja: 2019. június 11-12.
A kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2019. június 11.

Szakmai és motivációs beszélgetés

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságot igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel az intellektuális és szakmai kapacitásokat. A felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs levél a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet, ennek elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

Az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol.

Kreditelismertetés

Figyelem! Az a jelentkező, aki nem gazdasági szakcsoportban szerezte alapdiplomáját, annak kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. A kitöltött kérelemhez csatolni kell a leckekönyvének és oklevelének másolatát is.

A kreditelismerési kérelmet kérjük a következő címre elküldeni: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Osztály - 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

További részletek a kreditelismertetési eljárással kapcsolatban >>>

Képzésekkel és a felvételi eljárással kapcsolatos kérdések esetén fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz!
Címünk: PTE Közgazdaságtudományi Kar - Tanulmányi Osztály, 7622 Pécs, Rákóczi út 80., 1. emelet
Email: felveteli@ktk.pte.hu; to@ktk.pte.hu
Telefon: +36 72/501-599/23135-ös mellék

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább