Mentor Program | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Mentor Program

A mentorrendszerben két típusú mentor segíti a hallgatókat, általános mentorok és szakmai mentorok.

Az általános mentorok (elsősorban) elsőéves hallgatók kisebb létszámú (max. 20 fős) csoportját vezetik, támogatják. Egy-egy csoportot három-három képzett mentor támogat. A tanulmányi és karrier témákban elsősorban a tapasztaltabb, vezető és PhD –s oktatók; a közösségi léthez, beilleszkedéshez kapcsolódó kérdésekben felsőéves mentorhallgatók segítenek.

 

A mentorrendszer működése

a csoportokat egy vezető, tapasztalt tanár vezeti, mellette egy PhD hallgató és egy MSC hallgató támogatja a hallgatókat

a mentorok az első két szemeszterben havonta legalább két alkalommal 45 percben találkoznak a hallgatókkal, (a helyszín kötetlen, tehát egy esti közös program is lehetséges)

a foglalkozások formája kötetlen beszélgetés a mentorok által felvetett, de közösen elfogadott témában, a mentor irányításával (a javasolt témák listája lent olvasható)

a mentorok csoportjaikat szükség esetén a teljes tanulmányi idő alatt segítik (7 szemeszter a BA-n)

a mentorok tevékenységükkel támogatják hallgatóik tanulmányi előmenetelét, életútjának és karrierjének tervezését, a megfelelő támogatási forma megtalálásával

figyelemmel kísérik a hallgatói portfólió és a közösségi aktivitás alakulását a pontgyűjtő füzet segítségével

közösségi programok, szakestek szervezésében támogatást nyújtanak

segítik a hallgatók Erasmusos tanulmányait az Erasmus központtal való kapcsolat támogatásával, pontos információadással

a csoportok működését egy féléves pontgyűjtő (tehetségpontok) verseny kiírásával ösztönözzük

 

Javasolt témák a csoportfoglalkozások során:

általános kompetenciák fejlesztése, illetve arra történő ösztönzés (pl. kommunikáció, prezentációs készségek, önérvényesítés, időmenedzsment, sport, egészség, csoportmunka, idegen nyelv, stresszkezelés stb.)

attitűdök formálása (személyes és társadalmi felelősségvállalás, etikus lét,)

kapcsolatok erősítése a céges világgal

tanulástámogatás

önismeret és karrierfejlesztés

A témák köre bővíthető, változtatható a hallgatói érdeklődés, igények vagy az adott helyzet szerint. A mentorok munkáját háttéranyagokkal, a 2015 szeptemberében induló KTK Mentor Klub foglalkozásaival és ’tanácsadó’ kollegákkal segíti a TehetségPont illetve a Kar.

 

Jelenleg a következő tanácsadó kollegák állnak rendelkezésre, akik meghívhatók egy-egy foglalkozásra:

Molnár Márta – tanulmányi kérdések

dr. Mátyás Judit- nyelvtanulási és egyéb tanulás módszertani kérdések, Hageni német képzésünkkel kapcsolatos felvilágosítás

dr. Balogh Gábor - karrier tanácsadás

dr. Bányai Edit – coach, tréner

Hargitai Ildikó – coach, tréner

 

A rendszer kialakításának és működtetésének főbb céljai:

a hallgatói közösség kialakulásának elősegítése

a hallgatók beilleszkedésének támogatása

a hallgatói és oktatói közösség személyesebb kapcsolatának támogatása

segítség nyújtása a felsőoktatási életforma kialakításában

a hallgatók Karhoz való kötődésének, pécsiközgázos identitás kialakítása

A szakmai mentorok bizonyos témakörök iránt érdeklődő hallgatókat gyűjtenek maguk köré és támogatják szakmai fejlődésüket egyéni vagy kiscsoportos formában. Cél azon hallgatók támogatása, akik nem integrálódnak a szakkollégiumba, vagy egyéb diákszervezetbe.

 

Kérdéseddel bizalommal fordulhatsz mentorainkhoz az alábbi elérhetőségeket:

 

Mentoraink

 

Szakmentorok

 

Bessenyei István

A matematika, a mikro- és makroökonómia doktora 

essenyei@ktk.pte.hu

 

Kovács Balázs

Az adatbányászat és az üzleti intelligencia kutatója

kovacsb@ktk.pte.hu

 

Mátyás Judit

A tanulási stratégiák és a szaknyelvfordítás mestere

matyas@ktk.pte.hu

 

Somogyvári Márta

Az üzleti kommunikáció és a tárgyalástechnikák specialistája

somogyv@ktk.pte.hu

 

 

Vezető mentorok

 

​Galambosné dr. Tiszberger Mónika

tiszbergerm@ktk.pte.hu

 

 

Márkus Gábor

markus@ktk.pte.hu

 

 

Putzer Petra

putzerp@ktk.pte.hu

 

 

Balogh Gábor

baloghg@ktk.pte.hu

 

 

Rideg András

ridega@ktk.pte.hu

 

 

Lányi Beatrix

lanyi@ktk.pte.hu

 

 

Mentorok

 

Farkas Richard

farkasr@ktk.pte.hu

 

 

Bányai Edit

edit@ktk.pte.hu

 

 

Mohácsi Bernadett

mohacsib@ktk.pte.hu

 

 

Bálint Brigitta

balintb@ktk.pte.hu

 

 

Benke Mariann

benkem@ktk.pte.hu

 

 

Zsankó Brigitta

 

 

 

Gerdesics Viktória

gerdesicsv@ktk.pte.hu

 

 

Hallgató mentorok

 

Posza Alexandra

 

 

 

 

Szloboda Katalin

 

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább