Rideg András | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Rideg András
adjunktus

Közgazdász BSc, MSc, PhD, környezetmérnök BSc, innováció menedzser. Több évet dolgozott a versenyszférában gyakornoki, alkalmazotti és közepes vezetői pozíciókban, elsősorban a klasztermenedzsment, pályázatírás és projektmenedzsment területein. Kipróbálta magát vállalkozóként is. 2012 óta folytat felsőoktatási tevékenységet, pályája során eddig közel 30 különböző tantárgyat oktatott. A legfontosabb tárgykörök az alábbiak: gazdálkodástani alapozó és ismeretszintetizáló kurzusok, menedzsment alapozó és szakos tárgyak, pénzügy alapozó kurzusok. A legfontosabb tantárgyak az alábbiak: Üzleti gazdaságtan; A gazdaságtudományok alapjai; Vezetés-szervezés; Stratégiai és üzleti tervezés; Kisvállalkozás menedzsment; Vállalati pénzügyek. Több mint kéttucat publikáció szerzője, a lényeges előadásainak/konferencia-előadásainak számossága közel azonos. MTMT azonosító száma: 10021546. Kutatási területe a KKV-k kompetencia-alapú (mikroszintű, vállalati) versenyképességének és a KKV-k tulajdonosi nézőpontú pénzügyi teljesítményének nagymintás empirikus vizsgálata, valamint a két terület összefüggéseinek elemzése. Kutatási érdeklődése a modern felfedezés orientált stratégai menedzsment irányzatok alábbi területeinek kapcsolataira terjed ki: vezetői kogníció és vezetői döntéshozatal; a döntés és végrehajtás összhangját biztosító szervezeti struktúra szerkezeti jellemzői; kompetenciakonfigurációk (üzleti modellek) versenye. Jelenleg: a PTE-KTK Kvantitatív Menedzsment Intézet adjunktusa; a Kisvállalati Versenyképesség Kutató Központ és a Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center kutatója; a PTE-KTK Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság tagja; a PTE-KTK Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ mentora; az MTA-PAB, X. Szakbizottság, Megújuló Energetikai Munkabizottság titkára ÉS a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium elnöke

Kvantitatív Menedzsment Intézet

Email: ridega@ktk.pte.hu
Mellék: 63383
Iroda: B117

Fogadóóra:

kedd 12:30-14:00; szakdolgozók számára (előzetes e-mailes egyeztetést követően) külön időpont is biztosítható

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább