Csapó János | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Csapó János
egyetemi docens

Csapó János 2000-ben szerzett egyetemi diplomát (Földrajz szakos középiskolai tanár, Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár) a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. 2001-ben Idegenforgalmi menedzser végzettséget szerzett a PTE TTK Földrajzi Intézetben. PhD fokozatot 2006-ban szerzett, 2014-ben habilitált. 2000-2003 közt nappali tagozatos PhD hallgató, 2004-2006 közt egyetemi tanársegéd, 2006-2016 közt adjunktus, 2016-tól egyetemi docens a PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézetének Turizmus Tanszékén. 2017. július 1-től egyetemi docens a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézetében, a turizmus csoport vezetője.

Az év oktatója díjat nyert 2005/2006-ban a PTE Természettudományi Karának FSZ képzésein, 2009-2011 közt Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el.

Kutatási területe elsősorban a turizmus és a területfejlesztés aspektusainak vizsgálatára terjed ki, továbbá foglalkozik a turisztikai centrum és periféria viszonyok kutatásával, a turizmus térbeli koncentrációjának és dekoncentrációjának komplex hatásaival, regionális (nemzetközi, hazai) turizmusföldrajzzal, turisztikai termékfejlesztéssel, határmenti térségek turizmusfejlesztésével és regionális társadalomföldrajzi vizsgálatokkal.

2000 óta oktat a PTE karain (TTK, IGYFK, FEEK, KTK), továbbá külföldi egyetemeken Erasmus oktatói ösztöndíjasként, vagy meghívott előadóként (Nyitra, Beregszász, Bayreuth, Graz, Eichstaett-Ingolstadt). A PTE Földtudományok Doktori Iskola témavezetője, 1 hallgatója végzett, 1 abszolutóriumot szerzett.

Számos szakmai szervezetben tölt be tagságot, vagy tudományos titkári pozíciót: Magyar Földrajzi Társaság Tag (2003-), MTA Köztestületi Tag (2009-), MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának Turizmusföldrajzi Albizottsága tag (2011-), MTA RKK PAB Idegenforgalmi Munkabizottság titkár (2011-), EMOK tag (2017-).

Alap, valamint mesterképzésen oktatott tárgyai: Turizmusföldrajz, Turizmuspolitika, Egészségturizmus, A turizmus alapjai, Nemzetközi üzlet és marketing, International Business.

Marketing és Turizmus Intézet

Email: csapo.janos@ktk.pte.hu
Mellék: 23276
Iroda: B 229

Fogadóóra:

Kedd 10.00-11.00

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább