Raffay Zoltán | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Raffay Zoltán
adjunktus

Raffay Zoltán 1994-ben végzett a JPTE Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán földrajz-angol szakos középiskolai tanárként, illetve idegenforgalmi menedzserként. A JPTE Közgazdaságtudományi Karán 1997-ben közgazdasági szakokleveles marketing menedzser képesítést szerzett. 1994-től a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet tudományos segédmunkatársa, 1997-től tudományos munkatársa. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtani Doktori Iskolájában szerezte meg PhD fokozatát. 2007-től a Dunaújvárosi Főiskola docense, majd 2011-től a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézetének megbízott igazgatója, 2012-től főiskolai docense. 2015. október 1-től a PTE Közgazdaságtudományi Karán dolgozik egyetemi adjunktusként. Szakterülete a turizmus és a területfejlesztés összefüggéseinek vizsgálata, illetve az ökoturizmus.

2005-2007 közt Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el.

2011 óta oktat a PTE karain (IGYFK, később IGYL, majd KPVK, KTK), más magyar felsőoktatási intézményben Pannon Egyetem Nagykanizsai és Veszprémi Kampusz), továbbá külföldi egyetemeken Erasmus oktatói ösztöndíjasként, vagy meghívott előadóként (Babeş-Bolyai Egyetem, Gyergyószentmiklós; Gumilyev National University, Asztana, Kazahsztán; Karagandy University, Karaganda, Kazahsztán). A PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában 1 hallgató témavezetője.

Számos szakmai szervezetben tölt be tagságot: Magyar Közgazdasági Társaság; Magyar Földrajzi Társaság; Magyar Regionális Tudományi Társaság; Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért; Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság Környezettudományi, Területfejlesztési és Településtudományi Szakbizottság és Idegenforgalmi Munkabizottsága.

Alap, valamint mesterképzésen oktatott tárgyai: turizmusmarketing; Tourism management; A turizmus rendszere és erőforrásai; Turizmusmarketing esettanulmányok; Értékesítés ösztönzés; Gyors és lassú turizmus; Marketing döntések a turizmusban; Attrakció- és látogatómenedzsment.

Marketing és Turizmus Intézet

Email: raffayz@ktk.pte.hu
Mellék: 23276
Iroda: B 229

Fogadóóra:

Szerda 10:00 - 11:00

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább