Pályázati projektek eredményei | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pályázati projektek eredményei

Tanulmányok a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0009 – „E-health fejlesztéseket megalapozó kardiológiai, diagnosztikai, genetikai kutatások ösztönzése a Pécsi Tudományegyetemen” projekt keretében (ISBN 978-963-642-988-1)

Szerző(k) neve Tanulmány címe
Galambosné Dr. Tiszberger Mónika A hálózatkutatás módszertani vizsgálati lehetőségei – szakirodalmi összefoglalás
Benke Mariann Hálózatkutatás szakirodalmi összegzése és a kutatási projektek hálózatának vizsgálata a PTE-n
Schäfferné Dr. Dudás Katalin Az egészségtudatos vásárlói magatartás jellemzői - szakirodalmi összefoglalás
Dr. Pavluska Valéria Az egészség, mint érték a magyar társadalomban
Jakopánecz Eszter – Dr. Törőcsik Mária Az egészség megatrendje – a kardiovaszkuláris betegek mai képe
Soós János – Dr. Törőcsik Mária Okoseszközökre telepíthető egészségügyi alkalmazások – trendspotting kutatás eredményei
Gerdesics Viktória - Németh Péter Kardiovaszkuláris kutatói együttműködések a Pécsi Tudományegyetemen – hálózati csomópontkutatás eredményei

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 projekt „Az ökológiailag fenntartható technológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata” munkacsoport eredményei (ISBN 978-963-642-990-4)

Szerző(k) neve Tanulmány címe
Gerdesics Viktória – Dr. Pavluska Valéria Irodalomkutatás az innováció elfogadás-elméletekről
Gerdesics Viktória A magyar lakosság innováció-elfogadási magatartása – országos megkérdezés eredményei
Jakopánecz Eszter – Dr. Törőcsik Mária A fogyasztói ellenállás szakirodalmi összefoglalása
Jakopánecz Eszter A magyar lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beállítottsága – országos megkérdezés eredményei
Nagy Ákos – Dr. Pavluska Valéria Szakirodalmi összefoglaló a közbeszéd – nyilvánosság – média – közösségi kommunikáció témákról
Nagy Ákos A magyar felnőtt lakosság online aktivitása, szabadidős szokásai – országos megkérdezés eredményei
Németh Péter – Dr. Szűcs Krisztián Energiafogyasztáshoz, alternatív energiaforrások elfogadásához kapcsolódó mérési skálák – szakirodalmi összefoglalás
Németh Péter A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében országos megkérdezés eredményei alapján
Németh Péter – Dr. Törőcsik Mária Vásárlási szokások és attitűdök, valamint azok változásának vizsgálata – országos megkérdezés eredményei
Németh Péter A pécsiek energiával, környezetvédelemmel és helyi témákkal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata – 600 főt érintő megkérdezések
Németh Péter A Dél-dunántúli régió lakosságának energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdje és magatartása 
Németh Péter – Dr. Szűcs Krisztián Különbségek a magyar és a dél-dunántúli lakosság energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attit
Németh Péter Pécsi háztartások energiahasználatának alakulása egy longitudinális vizsgálat eredményei alapján
Putzer Petra – Dr. Pavluska Valéria Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében
Putzer Petra A magyar fogyasztók vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos észlelése és annak hatása a vásárlásokra – országos m
Tóbi István A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján
Tóth Ágnes – Dr. Törőcsik Mária A témamenedzselés –szakirodalmi összegzés
Tóth Ágnes A magyar lakosság vállalkozási hajlandósága és az újdonságok iránti nyitottsága – országos megkérdezés eredményei

Tanulmányok a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028 „A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen” projekt keretében (ISBN 978-963-642-989-8)

Szerző(k) neve Tanulmány címe
Putzer Petra – Németh Bence Kari TDK fordulók problémáinak vizsgálata a közgazdaságtudományi szekcióban
Putzer Petra – Németh Bence Az OTDK fordulók értékelő vizsgálata a közgazdaságtudományi szekcióban
Putzer Petra – Dr. Törőcsik Mária Alternatív TDK forduló lebonyolítása és értékelő vizsgálata a közgazdaságtudományi szekcióban
Sasné dr. Grósz Annamária A TDK megreformálási lehetőségei, neuralgikus pontjai a Közgazdaságtudományi Szekcióban

Tanulmányok a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 „Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt keretében (ISBN 978-963-642-991-1)

Szerző(k) neve Tanulmány címe
Bittner Zoltán - Kehl Dániel - Szűcs Krisztián A 15-29 éves magyar fiatalok jellemzői (a tudomány iránti érdeklődés, informálódás, online magatartás, szabadidő, médiahasználat
Bittner Zoltán - Szűcs Krisztián A Dél-Dunántúlon élő 15-29 éves fiatalok jellemzői (a tudomány iránti érdeklődés, informálódás, online magatartás, szabadidő, mé
Bittner Zoltán A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében – tanulmány
Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna - Varga Aranka A cigányság kommunikációs szokásai, médiahasználattal kapcsolatos attitűdjei és a „Z” generáció - tanulmány
Glózer Rita A fiatalok közéleti véleményformálásának új formái az online térben – tanulmány
Glózer Rita Hátrányos helyzetű fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány
Havasréti József Ifjúságkutatás Magyarországon különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére – tanul
Maksa Gyula Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek- tanulmány
Szijártó Zsolt „Forró témák” a Z-generáció kutatásban: Fogalmi keretek – módszertani megközelítések – tanulmány
Guld Ádám - Maksa Gyula Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány
Guld Ádám Ilyenek voltak – EMO rajongók stílusélményei retrospektív megközelítésben – tanulmány
Németh Boglárka Cigány fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány
Tóbi István – Dr. Törőcsik Mária A fiatalok fogyasztása, tartalomfogyasztása – irodalomkutatás
Pais Ella Regina Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához – tanulmány
Spéder Zsolt Elköltözés a szülői házból és az első párkapcsolat kialakítása - a felnőtté válás kulcseseményei a mai Magyarországon a ’20-asok
Duga Zsófia Tudomány és a fiatalok kapcsolata – irodalomkutatás
Soós János Kommunikáció a fiatalokkal, best practice és trendpéldák – tanulmány
Pál Eszter – Dr. Törőcsik Mária Irodalmi áttekintés a Z generációról
Jakopánecz Eszter – Németh Péter – Törőcsik Mária A fiatal és felnőtt lakosság életstílusának, szabadidős- és tájékozódási szokásainak összehasonlítása, valamint a felnőtt lakoss

 

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább