Varga Attila | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Varga Attila
egyetemi tanár

Varga Attila egyetemi diplomáját 1983-ban a JPTE Közgazdaságtudományi Karán szerezte. Ugyanott 1989-ben egyetemi doktori címet kapott. 1997-ben szerzett Ph.D-fokozatot a Nyugat Virginiai Egyetem (USA) Közgazdaságtan Tanszékén. 2006-ban habilitált a PTE Közgazdaságtudományi Karán; ugyanettől az évtől az MTA doktora. 1983-tól a PTE Közgazdaságtan tanszékének főállású oktatója. 1992-tõl 1997-ig egyetemi tanársegéd, kutató, illetve kutató adjunktus a Nyugat Virginiai Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén, valamint Regionális Kutató Intézetében. 1998-tól 2001-ig az Osztrák Tudományos Akadémián, illetve a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen tudományos főmunkatárs. 2006-tól a PTE KTK-n egyetemi tanár, illetve a Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének igazgatója. Mikroökonómiát, térgazdaságtant és regionális kutatások módszertani kérdéseit oktatja a Kar alap-és mesterképzési programjain, valamint a doktori képzéseken. Széleskörű nemzetközi és hazai tudományos publikációs tevékenységet folytat. Érdeklődésének középpontjában a gazdasági növekedés térbeli aspektusainak, különösen az egyetemekről és az ipari kutatóintézetekből származó tudás áramlásának kutatása áll. E témakörben számos amerikai, európai, valamint magyarországi empirikus kutatás témavezetője, illetve résztvevője. Az amerikai egyetemi kutatóintézetekből származó tudományos-műszaki tudás regionális innovációkra gyakorolt hatásaival foglalkozó tanulmányai a témakör leggyakrabban hivatkozott munkái közé tartoznak. Tudományos kutatási eredményeinek a gazdaságpolitikai döntés-előkészítésben való megjelenését fontosnak tartja; ennek példája a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére készített hatáselemző modell (GMR-Hungary). 2008-ban PTE „Arany Katedra" díjat kapott.

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

Email: vargaa@ktk.pte.hu
Mellék: 23149
Iroda: B405

Fogadóóra:

E-mailben előzetes egyeztetés alapján

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább