Karoliny Mártonné dr. | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Karoliny Mártonné dr.
egyetemi magántanár

Karoliny Mártonné dr. Csetneki Zsuzsanna tervező-elemző szakos közgazdász diplomáját a mai PTE KTK jogelődjénél szerezte 1975-ben. Első munkahelye a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Vállalati Gazdaságtan Tanszéke. Egyetemi gyakornokként a Belkereskedelem gazdaságtana, -tervezése, és -szervezése tantárgyak szemináriumvezetője. Egyetemi doktori fokozatát 1977-ben szerzi, 1982-ben orosz, 1985-ben angol nyelvű középfokú állami nyelvvizsgát tesz. 1983-tól egyetemi adjunktusként majd egy évtizedig a Szervezés-vezetés és az Iparvállalati szervezés tárgyakat oktatja. 

1993-ban jelenik meg a Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment c. jegyzet - melynek ekkortól szerkesztője és jó néhány fejezetének önálló vagy társszerzője - legelső változata. Ez a munka később a KJK gondozásába kerülve 2006-ig négy átdolgozott kiadást megélve Emberi erőforrás menedzsment kézikönyvként ismert szakmai körökben. 

Ph.D disszertációját 1996-ban „Az ember - mint speciális szervezeti erőforrás" címmel a PTE KTK Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájában védi meg, 1997 óta  szakterületén - a vezetés és szervezés, az emberi erőforrás menedzsment és ezen belül a teljesítménymenedzsment - egyetemi docensként oktat, kutat, publikál idehaza és külföldön. 2008-ban habilitál.

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

Email: karoliny@ktk.pte.hu
Mellék: 23367
Iroda: B222

Fogadóóra:

E-mailben történő előzetes egyeztetés alapján

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább