Nemeskéri Zsolt | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Nemeskéri Zsolt

Nemeskéri Zsolt az OTP Bank Rt. marketing munkatársaként kezdte pályafutását, 1995-ben. A Pécsiközgázon 1996-ban szerzett közgazdász egyetemi diplomát, a BTK-n 1997-ben humán szervező diplomát. Ezzel párhuzamosan folytatta doktori tanulmányait, 1997-től meghívott oktatóként, majd 1998-tól főállású oktatóként, egyetemi tanársegéd beosztásban dolgozott a Janus Pannonius Tudományegyetemen. Ph.D. doktori fokozatát 2002-ben védte meg, értekezésének címe: „A régiók fejlődése és konvergenciája Kínában”. A doktori fokozat megszerzését követően adjunktusi munkakörbe került, ezzel párhuzamosan vezetői funkciókat is ellátott (intézetigazgató-helyettes, dékánhelyettes). Docensi kinevezését követően megpályázta és elnyerte a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének igazgatói tisztségét. 2005-2009 között dékánhelyettes, 2012-től a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánja. Habilitációt 2010-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetemen szerzett, közgazdaságtudományok tudományágban. Jelenleg kinevezett egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetemen és a Gál Ferenc Főiskolán. A PTE Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centrumának vezetője, a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola MAB akkreditált törzstagja. Az Eötvös József Főiskola Tudományos Bizottságának külső tagja (2016-), a World Council for Curriculum and Instruction elnökségi tagja (2016-). Összesen 54 doktori és habilitációs cselekményben vett részt, intézmények: PTE, KE, DE, ELTE, BCE, NyME. Az MTMT adatai szerint 104 tudományos közlemény fűződik nevéhez, 126 független hivatkozással. Hirsch index értéke 7.

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

Email: nemeskeri.zsolt@ktk.pte.hu
Mellék: 23254

Fogadóóra:

Kedd 15:30 - 17:30 (B222)

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább