Pontszámítás

2023

Az alábbi ismertető a 2023. évi felvételi eljárásra vonatkozó pontszámítási szabályokat mutatja be.

 

Az elért eredményeid és teljesítményed alapján összpontszámod a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerek alapján kerül megállapításra. Szerencsére nem kell görcsölnöd azon, hogy melyik pontszámítási módszert válaszd, ugyanis a rendszer automatikusan azt a pontszámot fogja választani, ami számodra a legkedvezőbb elért eredményeid és a benyújtott dokumentumok alapján.

Azonban ahhoz, hogy a felsőoktatásban tanulj tovább képzési szintenként meghatározott minimális pontszámmal kell rendelkezned, ami

 • Felsőoktatási szakképzése esetén: 240 pont
 • Alapképzés esetén: 280 pont
 • Mesterképzés esetén: 50 pont

 

Pontszámítás módja felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok kétszeresének és a többletpontok összege, vagy
 2. a tanulmányi pontok, az érettségi pontok és a többletpontok összege, vagy
 3. az érettségi pontok kétszeresének és a többletpontok összege

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és a  és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében a 2019. júliusában megállapítandó felvételi ponthatárt.

Karunk felsőoktatási szakképzéseknél érettségi vizsgakövetelményként nem határozott meg érettségi vizsgatárgyakat, így az általad igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

 

Pontszámítás módja alapképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok, érettségi pontok és a többletpontok összege
 2. az érettségi pontok kétszeresének és a többletpontok összege

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.

 

Karunk az alapképzéseknél érettségi vizsgakövetelményként az alábbi érettségi vizsgatárgyak közül kettőt vesz figyelembe:

 • gazdasági ismeretek
 • matematika
 • történelem
 • földrajz
 • informatika
 • egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
 • szakmai előkészítő tantárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
 • ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek.

A pontszámítás során legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kerülnek kiszámításra az érettségi pontok. Emelt szintű érettségi nem követelmény egyik tantárgyból sem. 

szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők – amennyiben szakiránynak megfelelő alap- vagy osztatlan képzésre jelentkeznek – felvételi összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

3. tanulmányi pontok és a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy

4. a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének kétszerese, hozzáadva a többletpontokat, vagy

5. a szakmai vizsga eredményének négyszerese, hozzáadva a többletpontokat.

További részletek a szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezők számára

 

Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontjaidat (legfeljebb 200 pont lehet) a 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataidból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kerül kiszámításra. 

További részletek

 

Érettségi pontok

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítják ki, mely legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható). 

További részletek

 

Többletpontok

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha különböző jogcímek alapján elért többletpontjaid összege ezt meghaladná. 

További részletek

 

Pontszámítás módja mesterképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy
 2. a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont.

 

Tanulmányi pontok

Mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek alapszakos, mesterszakos vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával. A tanulmányi pontod a diplomában szereplő eredmény alapján kerül megállapításra.

Maximálisan elérhető pontszám: 45 pont.

Oklevél minősítése Tanulmányi pont
Jeles (4,51- ) 45 pont
Jó (3,51 - 4,50) 36 pont
Közepes (2,51 - 3,50) 27 pont
Elégséges (  - 2,50) 18 pont

 

Amennyiben külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben folytattál tanulmányokat és ezt követően jelentkezel hozzánk mesterképzésre, úgy Karunk dönt az oklevél minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.

A tanulmányi pontok kiszámításakor azokat a tanúsítványokat – oklevél, illetve felsőoktatási intézmény által az oklevél minősítését tartalmazó igazolás – tudjuk csak figyelembe venni, amelyeket a megadott határidőig beküldtél. Amennyiben több olyan oklevéllel is rendelkezel, amely alapján tanulmányi pontjaidat meghatározhatjuk, úgy jelentkezéskor nyilatkoznod kell arról, hogy mely felsőoktatási tanulmányod alapján kéred a tanulmányi pontok megállapítását.

 

Felvételi vizsgapontok (szakmai és motivációs beszélgetés)

A mesterképzés felvételi eljárása során szakmai és motivációs beszélgetésen kell részt venned. A felvételi beszélgetés időpontjáról és helyszínéről postai úton küldjük ki az értesítőt.

Maximálisan elérhető pontszám: 45 pont.

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságodat igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel intellektuális és szakmai kapacitásaidat. Fontos cél még motivációd megismerése is, így a felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs leveled a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet. A motivációs levél előzetes elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

A felvételi beszélgetés szakmai részeként az egyes mesterképzési szakoknál az alábbi témakörökkel kapcsolatos kérdésekre, kötetlen beszélgetésre számíthatsz (az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol):

 

Marketing mesterképzési szak:

 • marketingkutatás, piacelemzés
 • piacbefolyásolás
 • vásárlói magatartás
 • disztribúció és értékesítési csatornák
 • nemzetközi üzleti tevékenység

 

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak:

 • az értékteremetés eszközei a vállalati szférában
 • a hatékonyság, termelékenység, minőség, fogyasztói megelégedettség fontossága a versenyszférában és a nonprofit szektorban
 • az ellátási láncok irányításának fontossága a globalizált gazdaságban
 • a termelési, marketing es pénzügyi képességeken nyugvó vállalati stratégiák szerepe
 • a vállalati folyamatok tervezésének és megvalósításának problémái

 

Pénzügy mesterképzési szak:

 • gazdaságpolitika
 • pénzügytan
 • bankismeretek
 • vállalati pénzügyi ismeretek
 • vállalati pénzügyi tervezés, -elemzés

 

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak:

 • aktuális turisztikai trendek, kiemelten a fiatal generáció megváltozott útszervezési szokásainak jellemzői,
 • turisztikai desztinációk versenyképességi tényezői, példákkal  alátámasztva,
 • a turisztikai termékek tervezése és menedzselése során figyelembe vétel szempontjából kiemelt fontosságú  jellemzők,
 • a hotelmenedzsment és a korszerű gasztronómia témakörökben meghatározó jelentőségű kérdések,
 • turisztikai projektek menedzselésének sajátosságai.

 

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak:

 • vállalkozói kapacitás és a gazdasági fejlődés, versenyképesség kapcsolata
 • vállalkozói ökoszisztéma és az innovációs potenciál kapcsolata
 • az egyetemek és a vállalkozók kapcsolata, tudás spill over
 • vállalkozók finanszírozása
 • vállalkozók a nagyvállalatokban, a non-profit, az állami szektorban, szerepük, jelentőségük

 

Vezetés és szervezés mesterképzési szak:

 • a menedzsment fejlődésének tendenciái
 • napjaink legfontosabb menedzsment kihívásai
 • magyarországi gazdasági szervezetek vezetésének sajátosságai
 • a motiváció szerepe a teljesítmény fokozásában
 • termelési és szolgáltatási folyamatok menedzselésének alapvető különbségei

 

Többletpontok

 1. egyéb többletteljesítményért legfeljebb 10 többletpontot,
 2. előnyben részesítés alapján legfeljebb 8 többletpontot szerezhetsz.

A fenti szempontok alapján adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. Abban az esetben is csak 10 pontra vagy jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjaid összege ezt meghaladná.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
  • fogyatékosság: 2 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
  • szakterületen szerzett munkatapasztalat,
  • szakmai folyóiratban megjelent publikáció,
  • korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok,
  • szakkollégiumi tagság,
  • demonstrátori tevékenység,
  • OTDK-n kapott különdíj
 • OTDK 1-3. hely: 4 pont

 

Kreditelismertetés

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatók el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

Amennyiben olyan szakon szereztél oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, úgy elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolnod a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményezned. Ilyen szaknak tekinthetők, különösen a régi képzési szerkezet szerinti gazdasági szakcsoportba sorolt főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, szakirányú továbbképzések, illetve a gazdaságtudományi képzési terület új rendszerű alapképzési szakjai.

Segítségedre lehet a Mesterszak kereső is, amennyiben tanácstalan vagy.

Amennyiben más szakon végeztél felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KÁB) kell kérelmezned. A kérelmet PTE Felvételi szabályzatának 1. számú mellékletét képező űrlapon kell benyújtanod.

További részletekért és a kreditelismertetési eljáráshoz szükséges űrlapok letöltéséhez kattints!