fbpx Szakma: A közösségi média hatásai a felsőoktatási intézmény választására | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Szakma: A közösségi média hatásai a felsőoktatási intézmény választására

2018. szeptember 12. 17:25

A 2018-as szakkollégiumi nap témája a közösségi média hatásai volt. A Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium 3 tagja (Cserna Benjámin, Papp Eszter, Fodor Szimonetta) indult el az immáron ötödik alkalommal megrendezésre kerülő szakmai versenyen és első helyen végzett.

Az alábbiakban a kutatásukba kaphattok betekintést, amely a közösségi média egyetemválasztási döntésre gyakorolt hatásaival foglalkozik.

Bevezetés

A közösségi média tárgyköre egy igen sokszínű és komplex terület, amely számos lehetőséget rejt magában, kutatói szemszögből megközelítve. Ez nem könnyítette meg témaválasztásunkat, azonban egy nyári napon, egészen pontosan július 15-én, amikor tanulmányunk témája miatt informális ülésünket tartottuk a Lezserben, mellettünk a Széchenyi téren épp a Pont ott parti zajlott. A sok lelkes fiatalt látván nosztalgikus hangulatba kerültünk, és felidéztük a felvételi előtti időszakot, valamint azt, hogy hogyan is kerültünk a Pécsiközgázra. Ezt a gondolatmenetet továbbvíve azon is elmélkedtünk, hogy vajon a mai fiatalok milyen szempontok alapján választanak felsőoktatási intézményt, milyen hatások befolyásolják őket a döntésükben. Végül ez adott inspirációt tanulmányunk fő témájára, amelynek címe: A közösségi média hatásai a felvételizőkre a felsőoktatási intézmény választásakor.
Kutatásunk céljaként azt tűztük ki, hogy empirikus úton bizonyítsuk a Pécsiközgáz közösségi média tevékenységének hatásait, valamint annak befolyását a felvételizőkre az egyetemválasztás során, továbbá ezen hatások részletesebb összefüggéseit is vizsgálatunk alá tűztük ki.

Anyagok és módszerek

Vizsgálatunk során kvalitatív és kvantitatív eszközöket egyaránt alkalmaztunk. A kutatómunkát a releváns szakirodalom áttekintésével kezdtük, és ezután egy előzetes kérdéssort készítettünk, amelyet 46 hallgató töltött ki. Ezt követte egy jó hangulatú fókuszcsoportos kutatás a szakkollégium alapképzéses, első és másodéves tagjaival.


 
A pilóta kérdőív és a fókuszcsoport tanulságai alapján állítottuk össze a végleges kérdőívünket, amelyet 105, első és másodéves, alapszakos hallgató töltött ki.
Az adatállományt az alábbi keresztváltozók alapján vizsgáltuk:

 1. Hallgatók neme
 2. Hallgatók szakja:
  • Gazdálkodási és menedzsment
  • Kereskedelem és marketing
  • Pénzügy és számvitel
  • Turizmus és vendéglátás
 3. A képzés finanszírozási formája
  • állami ösztöndíjas
  • önköltséges
 4. Egyedi keresztváltozó
 5. 400 felvételi pont alatti hallgatók
 6. 400 felvételi pont fölötti hallgatók

A kérdőív a felvételizők információforrásaira, az egyetemválasztási döntésüket befolyásoló tényezőkre és a közösségi média használatukra tért ki. Vizsgáltuk továbbá a PTE KTK 2015-ös influencer kampányának ismertségét és hatását. Végül arról kérdeztük a hallgatókat, hogy a PTE KTK-nak milyen üzenetet lenne ajánlatos közvetítenie.
Mivel a minta nem egészében követte le a PTE KTK hallgatóinak összetételét az 1-3. keresztváltozó alapján, ezért dizájn súlyozást alkalmaztunk, a minta reprezentativitásának érdekében. A súlyok közül mindössze egy esett kívül a 0,5-2 tartományon és a súlyok számtani átlaga (0,95) az 1+- 0,1 tartományban volt.

Eredmények

A felvételizők információforrásainak rangsorában a Közösségi oldalak az ötödik helyezést érte el, így megállapítható, hogy fontos szerepe van a jövendőbeli hallgatók tájékoztatásában.
A felvételizők információforrásainak rangsora:

 1. Egyéb honlap (pl.: felvi.hu)
 2. Barátok
 3. Család, rokonok
 4. Nyílt nap
 5. Közösségi oldalak
 6. PTE honlap
 7. Középiskolai tanárok
 8. PTE KTK hallgatói
 9. Felsőoktatási kiállítás
 10. Középiskolai egyetembörze
 11. Nyomtatott anyagok
 12. Öregdiákok, allumni
 13. EFOTT fesztivál

Az egyetemválasztási döntést befolyásoló erő alapján ugyanebben a 13-as mezőnyben szintén ötödik helyen végzett, tehát nemcsak fontos információforrásként, hanem jelentős ráhatásként is tekinthetünk a közösségi oldalakra.
Ezután függetlenségvizsgálatot végeztünk a keresztváltozóink mentén. Kiderült, hogy a közösségi oldalak befolyásoló ereje és a szakok, a finanszírozási formák és a 400 pontnál meghúzott határ alá vagy fölé esés között nincs statisztikailag szignfikáns kapcsolat. Ez is fontos tanulsággal szolgálhat, hiszen ebből arra következtethetünk, hogy a közösségi oldalaknak a legkiválóbb hallgatók megszólításában is van szerepe, illetve egy új szak elindítása esetén is fontos a használata. A közösségi oldalak befolyásoló ereje és a nemek között statisztikailag szignifikáns kapcsolatot találtunk, a nők esetén szignifikánsan nagyobb a Közösségi oldalak hatása, a kapcsolat erős. Mivel a PTE KTK hallgatóinak közel 60%-a nő, így fontos a közösségi oldalak használata a felvételi kampány során, hiszen a vizsgálat tanulsága alapján őket ezen a csatornán hatékonyabban lehet meggyőzni.
 
Vizsgáltuk továbbá a PTE KTK 2015-ös influencer kampányának visszhangját. A Pécsiközgáz egy videót készített, amelyben Marsalkó Dávid (Halott Pénz) meséli el az élményeit iskolánkról. 

 


A válaszadók közel fele (48,5%) találkozott a videóval felvételizőként. Egy külön kérdésben felsoroltunk 5 pozitív hatást, amelyből a kitöltők átlagosan 2,1-et éltek meg. Statisztikailag szignifikáns kapcsolatot a videó által kiváltott hatások összevont nagysága és a finanszírozási forma között találtunk. Az önköltséges hallgatókból szignifikánsan több hatást váltott ki a videó. A kapcsolat extrém erős. (φC = 0,479). Ez arra enged következtetni, hogy a videó minden bizonnyal megtérülő befektetés volt a kar számára.
Felmértük, hogy a hallgatók követték-e a PTE KTK Facebook és Instagram oldalát, illetve azt, hogy önmaguktól hányszor keresték fel azokat. A hallgató körében a Pécsiközgáz Facebook oldala a népszerűbb, 61% követte a felvételije során. A PTE KTK Instagram oldalát a jelentkezők mindössze 19%-a követte. A felvételizők azon csoportja, akik figyelték a PTE KTK közösségi felületeit a Facebookot átlagosan 3,8-szor, míg az Instagrammot átlagosan 3,4-szer kereste fel havonta.
Végül arra kértük a hallgatókat, hogy válasszák ki, hogy szerintük milyen üzenetet lenne érdemes közvetítenie a Pécsiközgáznak a közösségi médiában. Egyedül a finanszírozási forma esetében nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. A részletes ismertetésétől a cikk terjedelmére való követelmények miatt eltekintenénk, de a fontos konklúzió az, hogy a kiemelten fontos a megfelelő üzenet megtalálása a célközönség megszólítása érdekében.

Összegzés

Kutatásunk alapján várakozásunknak megfelelően bebizonyosodott, hogy a közösségi média fontos szerepet játszik a felsőoktatási intézmény megválasztásakor. Ezt bizonyítja az is, hogy az információ források és a döntést befolyásoló tényezők között is az élmezőnyben végzett, megelőzve ezzel számos más releváns faktort. Továbbá az eredményeink rávilágítottak olyan, talán kiaknázatlan lehetőségekre is, amelyeket a PTE-KTK, felvételi stratégiájába beépítve még több hallgatót érhet el. 
 
A fókuszcsoportos beszélgetés során felmerült, hogy a közösségi média legnagyobb hatással akkor lehet a leendőbeli hallgatókra miután már rátaláltak az egyetemre, de még nem biztosak a választásukban. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy a közösségi média felületeinek a döntés megerősítésében van igazán nagy szerepe. Éppen ezért véleményünk szerint az egyetemeknek két fontos időpontra kell fókuszálniuk, amikor közösségi médiában végzett felvételi marketingjük stratégiáját dolgozzák ki. Az egyik ilyen dátum, az az időintervallum mielőtt a felvételizők megjelölik a kiválasztott egyetemeket. A másik pedig a sorrend véglegesítését megelőző időszak. Ezekben a periódusokban van a legnagyobb esély arra, hogy a megfelelő üzenetekkel megérintsék és meggyőzzék a felvételi előtt állókat.
Továbbá javasoljuk az egyetemeknek, hogy a PTE KTK-hoz hasonlóan vágjanak bele egy influencer kampányba.

Élmények

A Pécsi Szakkollégiumi nap idén is a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának megszervezésében jött létre. A verseny a Szentágothai János Kutatóközpontban került megrendezésre. A megnyitó után plenáris előadások következtek a közösségi médiával kapcsolatos legfrissebb információk alapján. A téma bemutatásra került mind jogi, mind pedig marketing oldalról is. Ezt követte maga a verseny szekció, ahol velünk együtt három csapat mérkőzőt meg az első helyezésért. A sort a Társadalmi Befogadás Szakkollégium kezdte meg előadásával. Ők az általuk létrehozott Hogyan tovább? nevű társasjátékot mutatták be röviden, majd ezután rátértek a játék közösségi médiában történő népszerűsítésére, és az ezen a területen szerzett tapasztalataikra. Őket követte az ÁJK-n működő Óriás Nándor Szakkollégium, akik a közösségi médiában használt személyre szabott marketing jogi szabályozásait mutatták be. Utolsóként a mi csapatunk következett. Kutatásunkat a közösségi média hatásai a felvételizők egyetemválasztására témakörben készítettük. A szakkollégiumunk elnöke mellett, több aktív tagunk is eljött, hogy megnézze az előadásunkat, jelenlétükkel erősítve a csapatunkat. A prezentálásunk utáni kérdésszekcióban a zsűri több tagja is külön kiemelte, hogy nagyon szép, és profi munkát végeztünk. A verseny végeztével egy kerekasztal beszélgetésen vehettünk részt, ahol tovább boncolgattuk a közösségi média hatásait. Majd végül elérkezett a nap, talán legjobban várt pillanata, az eredményhirdetés. Csapatunk első helyen végzett, ami természetesen nagyon megtisztelő volt, hiszen versenytársaink is nagyon kiváló témájú előadásokat tartottak, továbbá örültünk neki, hogy a tavalyi II. helyezés után, idén az I. helyezést érhettünk el.