fbpx Közgazdasági elemző | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Közgazdasági elemző

Közgazdasági elemző

Képzési információk

Képzési idő: 4 félév

Specializáció: -

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: okleveles közgazdasági elemző / Economic Analysis

 

Kinek ajánljuk a Közgazdasági elemző mesterszakot?

Mindazoknak, akiknek célja a magas szintű közgazdaságtudományi műveltség, az európai és világpiacon versenyképes tudás megszerzése. Elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek lesznek önálló, kreatív és közgazdász gondolkodásra, amely jó problémamegoldó képességgel és kritikus, elemzői szemlélettel párosul. A PTE KTK Közgazdasági elemző mesterszakon folyó oktatás a fejlődésgazdaságtan és gazdasági fejlesztés (különös tekintettel a regionális szintre), a makropénzügyek és a gazdasági modellezés területeire fókuszál. Azoknak érdemes ezt a szakot választani, akik a regionális és nemzetgazdasági szintű elemzés módszertani eszköztárával akarnak megismerkedni és azokat a gyakorlatban sokoldalúan használni.

 

Miért érdemes a Pécsiközgáz Közgazdasági elemző mesterképzését választani?

  • A képzés oktatói hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert kutatók, akik kutatási területükön kivétel nélkül aktívak.
  • Különösen nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió által is preferált tudásalapú gazdaságfejlődési folyamatok elemzésére.
  • Az elméleti képzés mellett igyekszik minél jobban bemutatni az oktatott anyag gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségeit is.
  • Széleskörűen mutatja be a gazdaságelemzés és -modellezés lehetséges eszköztárát.

 

Főbb tárgyak

A gazdasági fejlődés gazdaságtana; Regionális és környezeti elemzés; Innováció és technológiai fejlődés; Alkalmazott statisztika és ökonometria; Játékelmélet; Szimulációs modellek;

A képzés tanterve ide kattintva érhető el. 

 

Karrierlehetőségek

A mesterszakon végzettek jó eséllyel kaphatnak állást mind a központi államigazgatás és a bankrendszer intézményeiben, mind a nagy- és középvállalatoknál, ahol egyre nagyobb az igény a közgazdasági folyamatokat értő, átlátó és a jövőbeli lehetőségeket előrejelző szakemberekre, továbbá az Európai Unió által is szorgalmazott regionális igazgatás szervezeteiben, közgazdasági tanácsadó, előrejelző, elemző funkciókat igénylő munkakörökben. A tudományos ismeretek további bővítésére a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola nyújt lehetőséget.

Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete
Munkarend
Nappali
Önköltség
Államilag támogatott
Képzési idő
4 félév
Képzés kezdete
február
Munkarend
Nappali
Önköltség
390 000 Ft/félév
Képzési idő
4 félév
Képzés kezdete
február

"Miért alakul ki magas munkanélküliség? Mi áll az árszínvonal emelkedése mögött? Hogyan lehet elérni tartós gazdasági növekedést? Mi okozza a nemzetek, illetve a régiók közötti egyenlőtlenségeket? A közgazdasági elemző mesterszakon számos olyan módszert és elméletet sajátítottam el, amelyek segítségével válasz kapható ezekre a rendkívül fontos kérdésekre. A pécsi képzés legnagyobb előnye, hogy több részterületre is bevezeti a hallgatókat, valamint egy-egy gazdasági kérdést több szemszögből is megvizsgál. A képzés végére a széleskörű látásmód mellett olyan módszertani tudásra is szert tettem, amelyeket az élet számos más területén is alkalmazhatok. A szak elvégzése lehetőséget nyújt egyrészt az elméleti tudás gyakorlatban történő hasznosítására, másrészt kiváló alapot ad a kutatói pálya megkezdésére." Braun Erik