Nemzetközi programok

Karunk nagy hangsúlyt fektet nemzetközi aktivitásának folyamatos fejlesztésére, így fennállása óta számos nemzetközileg elismert, európai és tengerentúli oktatási intézménnyel fűzte szorosabb együttműködését, hogy hallgatóknak és oktatóknak szóló csereprogramokat dolgozzon ki a széleskörű gyakorlati tapasztalatszerzést, a közös kutatási tevékenységet támogatva.

Jelenleg több mint 70 európai intézménnyel állunk kapcsolatban és további 10 tengerentúli felsőoktatási intézménnyel kötöttünk kétoldalú együttműködési szerződést. Ezen együttműködések keretein belül félévenként mintegy 70 külföldi hallgató folytat tanulmányokat a PTE KTK angol nyelvű képzésein, valamint évente mintegy 60 Pécsiközgázos hallgató él a lehetőséggel, hogy egy vagy két szemesztert a kar valamely külföldi partnerintézményében töltsön.

A bilaterális együttműködések oktatóinknak is lehetővé teszik külföldi oktatási tapasztalatok szerzését, továbbá a karon nemzetközi vendégoktatók fogadását. A nemzetközi oktatási tapasztalatok és a vendégoktatók fogadása kiváló alapot biztosít arra, hogy innovatív képzési formák kialakításával az együttműködést még szorosabbá tegyük, ezt a célt szolgálja az Nemzetközi Oktatási Hét, és ilyen megfontolások mentén jött létre a joint module (videokonferenciás) képzési forma is, melynek köszönhetően hallgatóink itthon is szert tehetnek nemzetközi tapasztalatra.

 

Külügyi iroda szerepvállalása

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Külügyi irodájának alapvető feladatai a tudományos adminisztráció és a nemzetközi kapcsolatok köré összpontosulnak. Karunk nagy hangsúlyt fektet a széleskörű külföldi kooperációk kiépítésére, oktatói és hallgatói mobilitás elősegítésére.  Így jelentős célunk az Erasmus+ és Campus Mundi programok koordinálása, népszerűsítése és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, valamint az oktatóink nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása.