fbpx Hallgatói és oktatói mobilitás | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hallgatói és oktatói mobilitás

Hallgatói mobilitás

Beutazóknak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok minél szélesebb körű kialakítására és ápolására. Karunk számos külföldi hallgatónak biztosít lehetőséget teljes vagy időszakos egyetemi tanulmányainak elvégzéséhez. Célunk egy olyan sokrétű egyetemi közösség kialakítása, ami nemzetközi szinten is elismert. Különböző stratégiai kooperációk egyik sarkalatos pontja volt a londoni Middlesex Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás, ami 1996 jött létre. Karunkon, így a hozzánk érkező cserehallgatók magas színvonalú, egy külföldi egyetem által támogatott és validált oktatási programokhoz csatlakozhatnak mind alap- és mesterképzésen. A minőségi idegen nyelvű képzések mellett számos lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak különböző programokon való részvételhez, így szélesítve a tudásukat és tapasztalataikat egyes tudományterületeken.

Hallgatók által az egyik legkedveltebb lehetőség a külföldi tanulmányutakon való részvételben, az Erasmus+ program. Karunkra minden tanévben közel száz diák érkezik a világ minden pontjáról egyetemi tanulmányaik folytatása céljából. A külföldi hallgatók koordinálásában a Külügyi Iroda látja el információkkal a hallgatókat, s segítségükre van különböző oktatási és adminisztrációs kérdésekben. Továbbá mind a kar és az egyetem is különböző plusz tanulmányi és kikapcsolódási lehetőségeket is nyújt a hallgatóknak, biztosítva az itt tartózkodásuknak a legoptimálisabb feltételeit.

Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ (Simonyi Business and Economic Development Center, Simonyi BEDC), mint kiválósági központ működik a Pécsi Tudományegyetem. A Simonyi BEDC a vállalkozói készségek fejlesztését biztosítja hallgatók, kutatók és oktatók számára, valamint esélyt ad az egyetemi polgárok és a társadalmi-gazdasági szereplők strukturált összekötésére mentorhálózaton keresztül. A szervezet színes szakmai programkínálatával várja minden félévben mind a magyar, mind a külföldi hallgatókat.

PTE Közgazdaságtudományi Karának stratégia céljai közé tartozik, hogy az oktatás és kutatás nemzetközi tapasztalatait a kar oktatói és hallgatói számára elérhetővé tegye. Ennek egyik módja, hogy a nemzetközi partnerintézmények oktatóit a Nemzetközi Oktatási Hét és a Visiting Scholar programok keretében, nemzetközi tapasztalatszerzés és tapasztalat-megosztás céljából meghívja a Pécsiközgázra. A két program keretében külföldi oktatók és kutatók érkeznek a karra Európa több országából, Kínából, az Egyesült Államokból és Kanadából. A Kar célja, hogy a karon azon hallgatói is nemzetközi nyelvi és szakmai tapasztalatokat szerezzenek, akiknek nincs lehetőségük külföldre utazni és ott tanulmányokat végezni.

 

Kiutazóknak

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara fontos hangsúlyt fektet a hallgatók külföldi résztanulmányaik elvégzésére és tapasztalatszerzésére. A Külügyi Iroda által koordinált programok, mint például az Erasmus+, Campus Mundi ismertetésével és az azokkal kapcsolatos fontosabb információk megosztásával segíti a hallgatókat.

Erasmus+ program révén számos egyetem elérhető a PTE KTK hallgatói számára. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara partner kapcsolatban áll több német, francia, lengyel, holland, litván és finn egyetemmel. Karunkról évente közel ötven hallgató utazik külföldre a program keretein belül. A karnak elsődleges célja, hogy ezen hallgatók a lehető legtöbb segítséget kapva, valamint későbbiekben folytonos kapcsolattartás révén minden szükséges információhoz hozzájussanak kiutazás előtt és alatt. Biztosítva, így egy felejthetetlen élményt és szakmai tapasztalat lehetőségét az egyetemi polgároknak.

Az Erasmus+ program mellett további lehetőségként Karunk hallgatói valamely külföldi partnerintézményben egy félévet tandíjmentesen tölthetnek el. A tanulók számos külföldi partner egyetem közül válogathatnak, ezek közül a legfontosabbak az észak-amerikai, orosz, kazah és kínai intézmények. A programban részt vevő hallgatók mentesülnek a külföldi partnerintézményben a tandíj befizetése alól, viszont minden egyéb felmerülő költséget a hallgatónak magának szükséges finanszíroznia. Pályázatot benyújtani tervező hallgatóink figyelmébe ajánljuk a Campus Mundi ösztöndíjat, amely sikeres pályázat esetén ösztöndíj támogatást nyújt a partnerintézményben folytatott tanulmányokhoz.

Számos külföldi partner intézmény Nyári Egyetemén részt vehetnek hallgatóink, ahol 2-3 hétig a világ minden tájáról érkező hallgatókkal közösen egy-egy speciális projekten dolgozhatnak együtt. 

 

Oktatói mobilitás

A mobilitás és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése a Bologna rendszer egyik alapja, aminek kialakításában az oktatók igen nagy segítséget nyújtanak. A karon az oktatói mobilitás lehetősége mindkét irányban nyitott kiemelkedő szakmai fejlődés lehetőségét biztosítva mind a kari, mind pedig a hozzánk érkező vendégelőadók részére.

 

Beutazóknak

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara számos külföldi intézménnyel ápol szoros kapcsolatot. Intézményünk évről évre több oktatót fogad az Erasmus+ program keretein belül. A karon igen magas színvonalú idegen nyelvi oktatás folyik, amire vendégelőadókat várunk, de természetesen magyar előadásokon való vendégoktatásra is lehetőséget biztosítunk. A beutazó óraadók megismerkedhetnek a kar oktatóival, továbbá a közös szakmai munka során nemzetközi tapasztalatra tehetnek szert. 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara minden félévben több külföldi vendégoktatót fogad a Visiting scholar program keretében. Az egy hónapos látogatás célja, hogy az oktató részt vegyen az egyetemi oktatásban, kutatásban, átadja módszertani tapasztalatait, amit a későbbiekben a kar kollegái alkalmazhatnak. Továbbá lehetőséget biztosítunk különböző együttműködések kialakítására kutatási, illetve oktatási szinten is. A PTE KTK a programban részt vevők utazási költségét és szállását finanszírozza, hozzájárul a megélhetési költségekhez, továbbá a karon irodát biztosít a vendégoktatóknak és a campus összes szolgáltatásához is hozzáférést garantál, megkönnyítve így a hatékony szakmai munkát és a gyors beilleszkedést.

A Nemzetközi Oktatási Hét minden év áprilisában/májusában kerül megrendezésre a karunkon, fókuszálva az üzleti oktatás legfontosabb nemzetközi trendjeire. A rendezvény kitűnő lehetőség a partnerintézmények számára, hogy információhoz jussanak a kari aktualitásokról, valamint elősegíti a nemzetközi együttműködések szakmai elmélyítését. A programban részt vevő oktatók releváns nemzetközi oktatási és oktatás-módszertani tapasztalatra tehetnek szert, illetve szakmai kapcsolatok kiépítésével személyes és intézményi együttműködési lehetőségek kialakítására is lehetőség nyílik a program során.

 

Kiutazóknak

Az Erasmus+ oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben oktatási tevékenységet folytassanak maximum 5 munkanapig terjedő időtartamban. A mobilitási időszakban összesen minimum 8 órás oktatási tevékenység elvégzése az elvárt. A jelentkezési időszak minden tanév tavaszi szemeszterében kerül meghirdetésre. A beérkezett pályázatok először kari, majd egyetemi szinten kerülnek elbírálásra, majd véglegesítésre. Az Erasmus+ oktatók támogatásáról (ösztöndíjáról) a küldő intézmény dönt a kint töltött napok száma és az országráták alapján.  Az Erasmus+ ösztöndíj nem teljes körű finanszírozást nyújt, csupán kiegészítő támogatást biztosít a külföldi oktatási tevékenység megvalósításához.

A Visiting Scholar Program a kar minden oktatója és kutatója előtt nyitva áll. Az egy hónapos külföldi oktatói tapasztalat megszerzését biztosító program célja, hogy a karon oktató kollegák részére lehetőséget nyújtson újszerű oktatási módszertani praktikák, kutatási együttműködések kialakítására a partnerintézmény kollegáinak együttműködésével. A programban részt vevő oktatók olyan nemzetközi szakmai tapasztalatra tehetnek szert, amit a későbbiekben az itthoni oktatói munkájuk során hasznosítani tudnak. Ezen látogatásokon szerzett tapasztalatok és együttműködések hosszabb távon a kar nemzetközi láthatóságát eredményesen növelik

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara lehetőséget biztosít oktatói számára, hogy különböző partner egyetemeken nemzetközi tapasztalatot szerezzenek egy-egy Nemzetközi Oktatási Hét keretein belül. Az ilyen jellegű szervezett programok során megrendezett workshopok, közös szakmai munka és oktatási tevékenység remek platformot biztosítanak arra, hogy a különböző országokból érkező oktatók szakmai tapasztalataikat megvitatassák és különböző szakmai kapcsolatokat alakítsanak ki. Továbbá a fogadó intézmények saját szervezésű plusz programokkal is készülnek a kollégák számára, legjobban kihasználva ezt a hét napot.