fbpx Kutatási irányaink | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kutatási irányaink

PTE kutató/oktatói és alkalmazotti felmérés
Kutatás időtartama: 2020. április 28. – május 15. 

A kutatás ezen fázisában PTE oktatóit és munkatársait kérdeztük meg online kérdőíves lekérdezéssel. Az online kérdőíves megkérdezések fókuszában a home office/otthoni munkavégzés jelenlegi helyzetének a felmérése áll a vezetés, a szervezés és a belső kommunikáció főbb kérdései alapján. Az oktatóktól továbbá megkérdeztük a digitális oktatás során tapasztaltakat és a jövőbeni terveiket.
A home office/otthoni munkavégzés és a kialakult helyzet következtében létrejött változás kapcsán vizsgáljuk a munkavállalók elégedettségét a szervezeten belüli kommunikációval kapcsolatban. Feltárjuk, hogyan látják a szervezet tagjai az információval való ellátottság mértékét, megkapják-e időben a kellő mennyiségű és minőségű információt, ami a munkavégzéshez szükséges. Ezen túl a kommunikáció formáját, eszközeit, a kapcsolattartás módját (vezetéssel való kapcsolattartást), az alkalmazott IKT-eszközök fajtáit, gyakoriságát, az eszközökkel való elégedettséget, a munkaszervezés módját vizsgáljuk. 

 

Munkaerőpiaci lekérdezés: 
Kutatás időtartama: 2020. május 6. – június 26.

A céges, munkavállalói megkérdezés online kérdőíves módszer segítségével valósult meg. Az online kérdőíves megkérdezések fókuszában a home office/otthoni munkavégzés jelenlegi helyzetének a felmérése áll a belső kommunikáció és a szervezeti kultúra főbb kérdései alapján.
A home office/otthoni munkavégzés és a kialakult helyzet következtében létrejött változás kapcsán vizsgáljuk a munkavállalók elégedettségét a szervezeten belüli kommunikációval kapcsolatban. Feltárjuk, hogyan látják a szervezet tagjai az információval való ellátottság mértékét, megkapják-e időben a kellő mennyiségű és minőségű információt, ami a munkavégzéshez szükséges. Ezen túl a kommunikáció formáját, eszközeit, a kapcsolattartás módját (vezetéssel való kapcsolattartást), az alkalmazott IKT-eszközök fajtáit, gyakoriságát, az eszközökkel való elégedettséget, a munkaszervezés módját vizsgáljuk a versenyszférában.

 


Hazai/magyar nyelven oktató felsőoktatási társintézmények, nemzetközi felsőoktatási intézmények oktatói felmérés
Kutatás időtartama: 2020. május 12 – augusztus 15. 

A kutatás ezen fázisában a hazai felsőoktatási intézmények menedzsment oktatóit kérdeztük meg a PTE oktatói felméréshez hasonló módon. Az online kérdőív kiküldésre került továbbá a magyar nyelven oktató külföldi felsőoktatási intézményekhez, és más nemzetközi felsőoktatási intézményekhez is. A hazai kutatáshoz hasonló módon a home office témaköre és a digitális oktatás álltak a kutatás középpontjában. A kérdőívet angol nyelven készítettük el, és a KTK illetve a PTE partnerintézményeihez került kiküldésre. 

 

 

PTE magyar és külföldi hallgatói, ALUMNI lekérdezés
Kutatás időtartama május 26. – augusztus 15. 

A PTE hallgatóit is online kérdőíves módszer segítségével kérdeztük meg magyar és angol nyelven egyaránt. A megkérdezés célja a véleményük megismerése volt a digitális oktatásról, a tapasztalataikról. Az erre irányuló kérdéseink a PTE Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kérdőívébe beépítve kerültek eljuttatásra a hallgatókhoz, illetve az angol nyelvű külföldi hallgatói megkérdezésnél a PTE hallgatói címlista volt segítségünkre. 
A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) segítségével a másfél évvel ezelőtt végzett, alumni hallgatóinkat is megkérdeztük.