fbpx Farkas Ferenc | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Farkas Ferenc

Professzor Dr. Farkas Ferenc (1949-2016)

Farkas Ferenc egyetemi tanár egyik meghatározó egyénisége volt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának, ahol 44 éven oktatott, kutatott, vett részt közéleti feladatok ellátásában. Oktatási tevékenysége kiterjedt a vezetés, szervezeti viselkedés, a változások vezetése és az emberi erőforrás menedzsment területeire. Részt vett e tudásterületek hazai tananyagainak kidolgozásában, az azokat hasznosító szakok, szakirányok kialakításában, fejlesztésében. A doktori iskolák aktív résztvevőjeként számos hazai és külföldi PhD-hallgató témavezetője volt. Kiválóan valósította meg az egyetemi karrierje során és a szervezetek gyakorlatában szerzett tapasztalatai közötti kölcsönös hasznosíthatóságot. A hazai és külföldi egyetemeken tett látogatásai során kialakított tartós kapcsolataiból itthoni kollégái és hallgatói is profitálhattak.

Tudományos tevékenységének eredményeképpen több mint 250 publikáció, közel húsz tudományos szakkönyv született, amelyek középpontjában az oktatott diszciplínák valamint a szervezeti tudás menedzselésének problémái álltak. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője volt, emellett szervezőként, kutatási projektek vezetőjeként fontos tudományszervező munkát is folytatott. Tagja volt hazai és nemzetközi szakmai folyóiratok tanácsadó vagy szerkesztőbizottságainak, magyar és nemzetközi szervezeteknek valamint tudományos testületeknek. Különböző kari ill. egyetemi vezetői pozíciókat betöltve évtizedeken át szolgálta a Közgazdaságtudományi Kart és a Pécsi Tudományegyetemet. Kimagasló teljesítményéért több alkalommal részesült magas elismerésben. A nonprofit/civil szervezetekben egyesületek, alapítványok vezetőjeként, kuratóriumok tagjaként hasznosította vezetői, menedzseri szaktudását.