Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Köszöntöm

a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola honlapján!

Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolája 1996-ban alakult. Képzésünk a térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretek alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat.  A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait elemezni és értékelni, a tapasztalatokat hazai és nemzetközi viszonyok között alkalmazni, a regionális tudomány elméletét tovább fejleszteni.

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a hallgatók kutatómunkájának segítésére. Személyre szabottan, már az első félévtől szisztematikusan készítjük fel a hallgatókat a nemzetközi és hazai nívós szakmai publikálásra. Iskolánk neves oktatói szoros szakmai kapcsolatokat ápolnak a regionális gazdaságtan és politika vezető nemzetközi műhelyeivel. Ösztönözzük diákjainkat arra, hogy szakmai fejlődésüket kutatási területük jeles központjaiban tett látogatásokkal, illetve nívós konferencia részvételekkel is elősegíthessék. A PTE KTK, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, illetve az MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport könyvtárai pedig igen jó feltételeket biztosítanak a komoly kutatómunkához.

Az iskola specializációs irányai a következők:

  • Innováció és regionális növekedés
  • A vállalkozás szerepe a regionális fejlődésben
  • Regionális fejlesztést támogató gazdaságelemzések
  • A regionális fejlődést és politikákat alakító tényezők vizsgálata

Prof. Dr. Szerb László, megbízott doktori iskola vezető

 

A Doktori Iskola Nemzetközi PhD programja >

Regionális Innováció-és Vállalkozáskutatási Központ (RIERC) >

A Doktori Iskola hivatalos Facebook oldala >