Felsőoktatási szakképzések

Gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

Gazdálkodási és menedzsment

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció/szakirány: -

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: Felsőfokú közgazdász-asszisztens / Economist Assistant in Business Administration and Management

Bővebb információ ide kattintva érhető el.
Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

nappali

államilag finanszírozott

4 félév

2024. szeptember

nappali

250 000 Ft/félév

4 félév

2024. szeptember

levelező

államilag finanszírozott 4 félév 2024. szeptember

levelező

225 000 Ft/félév 4 félév 2024. szeptember

Hallgasd meg hallgatónk véleményét a szakról!

Kereskedelem és marketing

marketingkommunikációs szakirány

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

Kereskedelem és marketing

marketingkommunikációs szakirány

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció/szakirány: marketingkommunikáció

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: Felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon / Economist Assistant in Marketing Communication

Bővebb információ ide kattintva érhető el.
Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

nappali

államilag finanszírozott

4 félév

2024. szeptember

nappali

250 000 Ft/félév

4 félév

2024. szeptember

Hallgasd meg hallgatónk véleményét a szakról!

Pénzügy és számvitel

Pénzintézeti szakirány

A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

Pénzügy és számvitel

Pénzintézeti szakirány

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció/szakirány: pénzintézeti

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens / Banking Economist Assistant

Bővebb információ ide kattintva érhető el.
Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

nappali

államilag finanszírozott

4 félév

2024. szeptember

nappali

250 000 Ft/félév

4 félév

2024. szeptember

levelező

államilag finanszírozott 4 félév 2024. szeptember

levelező

225 000 Ft/félév 4 félév 2024. szeptember

Hallgasd meg hallgatónk véleményét a szakról!

Turizmus-vendéglátás

Turizmus szakirány

A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

Turizmus-vendéglátás

Turizmus szakirány

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció/szakirány: turizmus

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: Felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon / Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

Bővebb információ ide kattintva érhető el.
Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

nappali

államilag finanszírozott

4 félév

2024. szeptember

nappali

250 000 Ft/félév

4 félév

2024. szeptember

Hallgasd meg hallgatónk véleményét a szakról!