Adatkezelés és -védelem

Cookie tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem weboldalain alkalmazott
Cookie-kkal kapcsolatos adatkezeléséről

ktk.pte.hu

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok tisztességes és jogszerű kezelésére, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. Ennek pontos részletei az alábbiak kerülnek részletezésre.

Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem weboldala sütiket használ a weboldal működése és annak használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A „cookie” (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol az érintett számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén, a sütik többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A „cookie-k” önmagukban nem gyűjtik a számítógépen tárolt adatokat, szerepük, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem [at] pte.hu; +36 (30) 179 5672

2. Az adatok forrása, az adatkezelés célja és jogalapja

Az Egyetem a weboldal megfelelő működésének biztosítása céljából elengedhetetlenül szükséges „cookie-kat” használ a közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján), továbbá az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) esetén egyéb, felhasználást könnyítő „cookie-kat” is alkalmaz. Az alkalmazott „cookie-k” listáját, célját, az általuk végzett adatkezelés időtartamát a 3. pontban szereplő táblázat foglalja össze.

Az oldalon alkalmazásra kerülnek a használatához feltétlenül szükséges, nélkülözhetetlen az átmeneti, munkamenet (session) „cookie-k”, melynek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt és aloldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezek munkamenetek (böngészés) végéig kerülnek tárolásra, illetve a táblázatban feltüntetett ideig vagy böngésző bezárásával ezen a „cookie-k” automatikusan törlődnek a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Minden, a weboldalra és aloldalaira látogató érintett esetén webszerveres naplózásra kerül a használt eszköz hostneve (IP címe) és a referer adatok annak érdekében, hogy továbbfejleszthessük és felhasználóbarátabbá tehessük, illetve, hogy a hibákat gyorsabban megtalálhassuk és kijavíthassuk az oldalak használata során.

3. Alkalamzott cookie-k

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges „Cookie”-k

„Cookie” neve

Célja

Adatkezelés időtartama

AnalyticsSyncHistory

A kijelölt országok felhasználói számára az lms_analytics cookie-val történő szinkronizálás időpontjára vonatkozó információk tárolására szolgál.

1 hónap

li_gc

A vendégek hozzájárulásának tárolására szolgál a sütik nem alapvető fontosságú célokra történő használatához.

6 hónap

 

Teljesítmény „Cookie”-k

„Cookie” neve

Célja

Adatkezelés időtartama

_ga_FQMBS6BGK3

A Google Analytics használja a munkamenet állapotának megőrzésére.

 

1 év 1 hónap

_ga

Az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
(Google Analytics)

 

1 év 1 hónap

_gid

Az oldalmegtekintések számlálására és nyomon követésére szolgál.
(Google Analytics)

 

1 nap

 

Marketing „Cookie”-k

„Cookie” neve

Célja

Adatkezelés időtartama

YSC

Youtube nyomkövetés.

 

Munkamenet

IDE

A Doubleclick állítja be, és információt szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és milyen reklámokat látott a weboldal meglátogatása előtt.

 

1 év

ANONCHK

Információt szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és milyen reklámokat látott a weboldal meglátogatása előtt.

 

10 perc

_fbp

A Meta által használt hirdetési termékek.

 

3 hónap

UserMatchHistory

Látogatók nyomon követése, hogy a preferenciái alapján relevánsabb hirdetéseket lehessen megjeleníteni.

 

1 hónap

SM

Weboldal használatának mérése belső elemzési céllal.

 

Munkamenet

_gat_gtag_UA_11732938_1

A Google Analytics része, a kérések korlátozására szolgál.

 

59 másodperc

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube nyomkövetés.

 

6 hónap

bcookie

Weboldal tartalmának közösségi médián való megosztása.

 

1 év

SRM_B

Weboldal megfelelő működését biztosítja.

 

1 év

MR

Weboldal használatának mérése belső elemzési céllal.

 

7 nap

_gcl_au

Hirdetések hatékonyságának kísérletezése.

 

3 hónap

lidc

Weboldal megfelelő működését biztosítja.

 

1 nap

bscookie

A LinkedIn használja a beágyazott szolgáltatások használatának nyomon követésére.

 

1 év

MUID

Egyedi felhasználói azonosító.

 

1 év

MR

Weboldal használatának mérése belső elemzési céllal.

 

7 nap

CLID

Weboldal tartalmának közösségi médián való megosztása.

 

1 év

MUID

Egyedi felhasználói azonosító.

 

1 év

 

Nem besorolható további „Cookie”-k

„Cookie” neve

Célja

Adatkezelés időtartama

_ttp

 

1 év

_tt_enable_cookie

 

1 év

_clck

 

1 év

_clsk

 

1 nap

li_sugr

 

3 hónap

_ttp

 

1 év

4. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Egyetem az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A külső Partnertől származó cookie-kat az adott szolgáltató megismeri, a szolgáltató erre vonatkozó tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 

Az Egyetem a Kar honlapjának fejlesztése és akadásmentes működése céljából a Marble Digital Kft.-t mint adatfeldolgozót alkalmazza.

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Marble Digital Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 15., V/2

Elérhetőségek: hello [at] marbledigital.eu

Az Egyetem továbbá a személyes adatokat hírlevélküldés céljából a MailerLite szolgáltatás üzemeltetője számára továbbítja. Az adatszolgáltatással az adatok továbbítása harmadik országba történik, melyre a szolgáltató a vonatkozó szabályzata alapján megfelelő garanciát biztosít a továbbított adatok védelme érdekében. Részletes információk.

Az adatfeldolgozó adatai:
Neve: MailerLite
Székhelye: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
Elérhetőségek: academy [at] mailerlite.com

5. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatában.

6. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

6.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

6.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

6.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 6.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

6.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az érintett a 6.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

6.7. Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

7. A cookie-k törlése, hozzájárulás visszavonása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását, mivel azonban a cookie-k célja a weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások, valamint a cookie-k beállításával kapcsolatban a további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében találja meg, illetve a felugró cookie tájékoztató ablakban is egyénileg beállítható.

Hozzájárulás alapján a használat során a böngésző cookie-kat tárol az érintett számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszer felismerje az érintett beállításait. Amennyiben az érintett visszavonni kívánja a hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti böngészőjének típusa alapján.

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem [at] pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat [at] naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.