Kreditrendszerű képzés

Doktori képzésünk sajátosságai

Doktori Iskolánk kitüntetett figyelmet fordít a kutatómunkára való felkészítésre. Ennek érdekében a legfontosabb szakmai és kutatásmódszertani ismeretek átadása koncentrált képzési struktúra keretében történik, a kutatói pályára való felkészülést pedig személyre szabottan, a témavezetők bevonásával segítjük.

Koncentrált képzési struktúra

A tárgyakat négy csoportba soroljuk: szakmai alapozó tárgyak (első félév), szakmai törzstárgyak (2. félév), látókörbővítő, tudást mélyítő tárgyak (3-4 félévek) és a kutatási témában való elmélyülést segítő tárgyak (félévenként egy-egy tárgy). A tárgyak mindegyike egységesen 10-1,5 órában kerül oktatásra, 6 kreditpont értékkel.

A kutatási tevékenység egyén-központú támogatása

Képzésünkben a kutatómunkára nevelést helyeztük a középpontba. Célunk az, hogy felkészítsük a hallgatókat arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjanak  kutatásokat megtervezni és végrehajtani.

Az első két évben a Kutatás támogatás tárgy szolgál arra, hogy a hallgatókat bevezesse a kutatómunkába. Az első félévben a kutatás általános kérdései, a második félévben a publikáció folyamata, a harmadik félévben az irodalomkutatás a negyedik félévben pedig az empirikus tesztelés kerül a középpontba.

A harmadik évben a kutatómunkát segítendő, félévenként neves hazai kutatókat kérünk fel tudományos műhelytalálkozók vezetésére. A műhelytalálkozók célja a tudományos kutatási tapasztalatok átadása a hallgatóknak a kutatási tervtől a forrásbevonáson keresztül a munka megszervezésének és az eredmények publikálásának tapasztalataiig, egy-egy konkrét kutatás példája kapcsán.

 Az 1-4 félévekben a Kutatás gyakorlat a Kutatói fórumon történő részvétellel és az ott megtartott prezentáció elfogadásával zárul. Az 5-8. félévek során a Kutatói Fórum elsődlegesen a PhD dolgozat előrehaladását nézi a mérföldkövek mentén. Az évközi munkát a témavezető(k) igazolják, és végső fokon a Kutatói Fórumon tartott prezentáció elfogadásával zárul.

A doktori cím sikeres megszerzésének feltételei:

  1. Rendszeres óralátogatás az első 2 évben
  2. Sikeres vizsgák minden tárgyból, az előírt kreditszám megléte
  3. Aktív publikációs tevékenység
  4. Egy középfokú és egy alapfokú C típusú nyelvvizsga - két különböző nyelvből
  5. A negyedik félév végén a komplex vizsga letétele (a tanulmányaikat 2016 vagy az után kezdett jelölteknek)
  6. Az összes tantárgyi (a komplex vizsgát is beleértve a 2016 vagy az után képzést kezdő jelölteknek) és tudományos kredit megszerzése után lehet doktori fokozatszerzésre jelentkezni és doktori értekezést benyújtani. 
  7. Sikeres munkahelyi vita
  8. Sikeres szigorlat (a tanulmányaikat 2016 előtt megkezdett jelölteknek)
  9. Sikeres nyilvános védés

 

Tárgyszerkezet (dokumentum letöltése)

Kreditrendszer (dokumentum letöltése)