Fokozatszerzés

Fokozatszerzési eljárás

Fokozatszerzési eljárás (a képzésüket 2016 előtt megkezdő jelöltek számára)

Fokozatszerzési eljárás (a képzésüket 2016-ban vagy az után megkezdő jelöltek számára)

 

Disszertációs követelmények

Ph.D. disszertációval szemben támasztott formai követelmények

 

Benyújtandó dokumentumok

 • jelentkezési lap (dokumentum letöltése)
 • nyilatkozat a következőkről (letöltés):
  • a jelen benyújtott értekezést korábban más doktori iskolába (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtotta be
  • a fokozatszerzési eljárásra jelentkezését két éven belül nem utasították el
  • az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelenül zárult doktori védése
  • öt éven belül doktori fokozatának visszavonására nem került sor
  • értekezése önálló munka, más szellemi alkotását sajátjaként nem mutatta be, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy hamisított adatokat nem használt
 • a témavezető javaslata a bírálók személyére,
 • publikációs jegyzék és MTMT azonosító
 • kitöltött publikációs értékelő táblázat (dokumentum letöltése) 
 • részletes tudományos önéletrajz
 • két nyelv ismeretét bizonyító dokumentumok: egy államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, valamint a második nyelv ismeretének bizonyítása a Doktori Iskola Szabályzatában meghatározott módok egyikének megfelelően
 • a doktori képzésben szerzett abszolutórium dokumentumának másolata, amennyiben nem a saját doktori iskolánknál végzett
 • doktori értekezés előopponenciára, ill. munkahelyi vitára 4 nyomtatott példányban fűzve, végső opponenciára 6 nyomtatott példányban díszkötésben és mindkettő elektronikusan pdf formátumban is
 • doktori értekezés tézisei előopponenciára, ill. munkahelyi vitára 10 nyomtatott példányban, végső opponenciára 30 nyomtatott példányban és mindkettő elektronikusan pdf formátumban is
 • a doktori eljárás díjának befizetési igazolása
 • az esemény előtt bemutatandó továbbá: a szigorlat és a nyilvános vita díja befizetésének igazolása.