Pénzügy és Számvitel Intézet

Intézetigazgató: Kleschné dr. Csapi Vivien

A PTE Szenátusa 2015 júniusi ülésén elfogadta a KTK SZMSZ-ét, melyben nevesedett a Pénzügy és Számvitel Intézet is, amely így 14 fővel 2015 július 1-től kezdte meg működését.

Közel 60 tantárgyat gondozunk az alap – és mesterképzésen, valamint a PHD képzésen, angol és magyar nyelven. Az Intézethez sorolt kollégák az MTMT szerint 750 saját közleménnyel és közel 700 független idézettel rendelkeznek, így a pénzügyi és számviteli szakma meghatározói művelői Magyarországon.

Az Intézet a PTE-KTK önálló szervezeti egysége. Önállósága a szakmai területeknek megfelelő tudományterületek művelésén túl az Intézethez rendelt tantárgyak gondozására, valamint az ezen feladatok ellátáshoz szükséges személyi erőforrások hatékony allokálására vonatkozó javaslattételre terjed ki.

Az Intézet igazgatója szervezi és összehangolja az oktatói tevékenységet, valamint az intézeti oktatói értekezlet véleményét kikérve tesz javaslatot személyi fejlesztésekre és intézeten belüli szervezeti változásokra.