Intézetek

A Karon a képzés és kutatás (összefoglalóan: szakmai munka) szervezésének alapvető, önálló oktatási és kutatási szervezeti egysége az intézet.

Az intézet önállósága kiterjed különösen:

  • az intézet szakmai feladatkörébe tartozó tárgycsoportok, tárgyak oktatására,
  • az intézet szakterületének megfelelő tudományterületek művelésére,
  • a személyi fejlesztési politikára vonatkozó javaslattételre.

A karunkon dolgozó közel 100 oktatók és PhD hallgató kutatási és oktatási feladataikat (témájuknak megfelelő) az alábbi egységek közül egy-egy intézeten belül végzik.