Akkreditált nyelvvizsgahely

Miért hasznos nyelvet tanulni?

A régi mondás szerint „annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz”. Ez napjainkban fokozottan igaz, hiszen a történelem során még soha nem voltak ilyen közel egymáshoz a különböző nyelveket beszélő közösségek és kultúrák, mint globalizált világunkban. Az idegen nyelv mára már nem egy iskolai tantárgy, hanem a kapcsolattartás és az ismeretszerzés eszköze. A nyelvtudás nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is fontos, mivel gazdasági kapcsolatok és vállalatok működésének sikeressége is múlhat az idegen nyelvi kommunikációs készségek meglétén.

A nyelvtanulás elősegítése az Európai Unió egyik fontos célkitűzése, mert az uniós állampolgárok ennek segítségével jobban ki tudják használni az egységes Európa által kínált gazdasági, oktatási és munkavállalási előnyöket.

 

Miért hasznos szaknyelvet tanulni?

Az általános és középiskolai oktatás során a diákok többsége egy vagy két idegen nyelvből valamilyen szintű nyelvtudásra tesz szert. A nyelvtudás azonban olyan készség, amit szinten kell tartani, sőt fejleszteni kell, mert a nyelv folyamatosan változik. Emellett a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés során nagy előnyt jelent, ha a jelentkező nem csupán általános nyelvi készségekkel rendelkezik egy vagy két idegen nyelvből, hanem ismeri a szakmájához kötődő szakmai nyelvet is. Ez nem csupán bizonyos szavak vagy kifejezések elsajátítását feltételezi, hanem a szakmához kötődő idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák biztos ismeretét és használatát. Ezek segítésével könnyebben meg lehet magunkat értetni egy multikulturális környezetben, és ez személyes szakmai és anyagi előnyökkel is jár.

 

Miért tanuljak gazdasági szaknyelvet a KTK-n?

  • mert a gazdasági ismereteket idegen nyelven is elsajátíthatom, ezáltal a munkaerő-piacon előnyben leszek azokkal szemben, akik mindezt csak magyarul tanulták;
  • mert a gazdasági ismereteken kívül mindazokat a szakma- és nyelvspecifikus kommunikációs kompetenciákat is elsajátíthatom, amelyek megkönnyítik, hogy magabiztosan tudjak szóban és írásban kommunikálni különböző kultúrájú és anyanyelvű gazdasági szakemberekkel;
  • mert a szaknyelvi órák helyben vannak, az órarendemhez illeszkednek;
  • mert a szaknyelvi kurzusokért nem kell külön fizetnem;
  • mert nagy tapasztalattal rendelkező oktatóim vannak;
  • mert diplomát csak középfokú szakmai nyelvvizsga birtokában kaphatok.

 

Mit kell tudnom a kari szaknyelvoktatásról?

A Közgazdaságtudományi Karon angol és német gazdasági szaknyelvet lehet tanulni az alapképzésben résztvevő hallgatóknak. A szakmai nyelvoktatás két féléven át, heti négy tanítási órában történik. A kurzusok célja a fent vázolt szakmai és nyelvi kompetenciák fejlesztése és a szükséges szakmai ismeretek elsajátítása, valamint felkészítés a szakmai nyelvvizsgára. Modern tananyagokból, nyelvi és szakmai kontextusba helyezett feladatok felhasználásával történik a felkészítés.

A német nyelvet jól beszélő hallgatók körében népszerű a nemzetközi német diplomát nyújtó program, melynek keretében német nyelvű szemináriumokon is részt vehetnek. Ezek a szemináriumok nemcsak a hageni kettős diplomaprogram hallgatói számára jelentenek lehetőséget a német nyelvű vizsgákra való felkészülésben, hanem más érdeklődő hallgatók is el tudják mélyíteni nyelvismeretüket, és a későbbiekben bekapcsolódhatnak a diplomaprogramba.

 

Milyen szakmai nyelvvizsgát szerezhetek?

A Közgazdaságtudományi Kar a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) üzleti nyelvvizsgájának akkreditált vizsgahelye, ahol angolból, németből és franciából lehet középfokú és felsőfokú komplex (írásbeli és szóbeli) szakmai nyelvvizsgát tenni. A szaknyelvi kurzusokon elsősorban erre a nyelvvizsgára koncentrálva történik a felkészítés, de a csoportok tudásszintjének megfelelően más nyelvvizsgák feladattípusait is gyakoroljuk (KITEX, Zöld Út, LCCI).

 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
BGE Akkreditált gazdasági/üzleti szaknyelvi Nyelvvizsgahely

7622 Pécs, Rákóczi út 80.

Vizsgahely-vezető: Dr. Mátyás Judit egy. adjunktus
Ügyintéző: Hamar Edina intézeti ügyintéző

Vizsgahely tel.: 72/501-599
Hamar Edina: 23493 m. B415-ös iroda, hamar.edina [at] ktk.pte.hu
Dr. Mátyás Judit: 23188 m.  matyas.judit [at] ktk.pte.hu  

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 9.00-12:00, 13:00-15.00, péntek 9-12.00

BGE Nyelvvizsgaközpont (Budapest) 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK)