A fokozatszerzési eljárás (a képzésüket 2016 előtt megkezdő jelöltek számára)

A képzésüket 2016 előtt megkezdő jelöltek számára!

 

A jelentkezőnek abszolutóriummal kell rendelkeznie! Azaz a doktori iskolai volt hallgató hallgatói jogviszonya az abszolutóriummal (180 kredit megszerzése) a képzési idő végén - a felvételtől számított 36 hónap - de legkésőbb a felvételtől számított 72 hónappal megszűnt.

Kérelem benyújtása fokozatszerzési eljárásra: A doktorandusz az abszolutórium megszerzését követően benyújhatja kérelmét a fokozatszerzési eljárásra (doktori cselekményre) Ennek határideje jelenleg nem szabályozott, tehát az abszolutórium megszerzésétől eltelt időt nem vizsgáljuk.

A fokozatszerzési eljárás iránti kérelem benyújtható: a tanév folyamán július és augusztus hónapokat kivéve bármikor. A kérelmet a fokozatszerzési eljárás jelentkezési lapján a szükséges mellékletekkel kell benyújtani. A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az értekezést vagy a kérelemmel együtt vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani.

A jelentkezés (regisztráció) díja: 80.000 Ft

Az egyik nyelv ismeretét igazoló dokumentum a kérelemmel együtt, a másik nyelv ismeretét igazoló dokumentum legkésőbb a szigorlat napján benyújtandó (amennyiben a doktori tanulmányok ideje alatt ez nem történt meg). Az eljárást a benyújtástól számított két éven belül meg kell szüntetni, ha a kérelmező nem tesz eleget a feltételeknek (a disszertáció beadása legalább előopponenciára, illetve a doktori szigorlat letétele).

A jelölt előopponenciára a munkahelyi vita előtt eljuttatja a doktori iskolához a disszertációt 2 példányban (spirálos vagy egyéb nem díszkötésben) és a tézisfüzetet 10 példányban, illetve elektronikusan pdf-ben. Az előopponenseknek 2 hónap áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére.) Az előopponensi vélemények beérkezését követően kerül megszervezésre a munkahelyi vita. Ezek alapján el kell végeznie a jelöltnek a szükséges javításokat.

Az értekezést 6 bekötött (díszkötésben) kétoldalasan nyomtatott példányban, 30 db tézisfüzettel együtt, továbbá mindkettőt elektronikus úton (pdf formátumban), kell benyújtani a Doktori Iskola Tanácsához (DIT). A két bíráló a befogadástól számított két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év elteltével lehet új kérelmet benyújtani.

Szigorlat: A DIT meghatározza a szigorlati tárgyakat és a szigorlat időpontját, felkéri a szigorlati bizottság tagjait (összesen legalább 3 tag (1 elnök, két tag, közülük egy, az egyetemmel munkaviszonyban nem álló tag). A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított legfeljebb két éven belül lehet letenni. Védés csak a szigorlat után következhet legalább 15 nap eltéréssel. A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. Mindenki két tárgycsoportból szigorlatozik: regionális gazdaságtan és regionális politika. Minden hallgató a neki kijelölt témához kap irodalmat is, illetve szükséges a kijelölt felelős oktatóval történő konzultáció is a szigorlati vizsga letétele előtt.

A szigorlat díja: 20.000 Ft

Védés: Sikeres szigorlat és két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsájtani.

A védés díja: 120.000 Ft

Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. A nyilvános vita során minden vendéglátással kapcsolatos költség a jelöltet terheli.