COVID-KUTATÁS

A felsőoktatás tavaszi átállása kapcsán a digitális s nem jelenléti oktatási formák, valamint a távmunka jelenlegi helyzetét és jövőbeli elképzeléseit vizsgálja online kérdőíves felmérések keretében.

Célunk, hogy visszajelzést adjunk a jelenlegi helyzetről, vállalati megoldásokról, amely alapján javaslatokat tudunk megfogalmazni a jövőre nézve, továbbá, hogy tudásunkkal segítsük a gazdaság szereplőit. Tudjuk, hogy ebben a helyzetben a munkavállalók motiválása, a jól összeszokott csapat összetartása kihívás elé állítja a vállalatokat, hiszen a megváltozott körülmények, a home office/otthoni munkavégzés eddig nem látott nehézségeket, problémákat szülhetnek, amelyek kihívást jelentenek mind a munkavállalók, mind a munkaadók részéről.  Az, hogy a megváltozott működésmódban is hatékony és eredményes tudjon maradni egy csapat, és hogy a munkafolyamatok is gördülékenyen haladjanak, kulcsfontosságú lehet sok cég életében, túlélésében.

 

Két fő célt határoztunk meg:

  1. Felmérni a nem jelenléti oktatásban, távmunkában dolgozók, oktatók véleményét, elégedettségét a jelenlegi működéssel, valamint a jövőbeli tervekkel kapcsolatban.
  2. Feltárni a szervezeti kommunikáció alakulását, a dolgozók, oktatók motivációit, a kompetenciákra vonatkozó javaslatait, fejlesztési elképzeléseit, soft és hard igényeit.

 

Kutatási programunkat több ütemben bonyolítottuk, s bonyolítjuk le:

  1. ütem: Első körben a Pécsi Tudományegyetem oktatóinak, adminisztratív munkatársainak megkérdezését indítottuk el, a felmérést május közepén zárjuk.
  2. ütem: A május elején indult munkavállalói felmérésünk során szeretnénk a vállalatokat megkérdezni a tapasztalataikról, a felmérés során megkeressük az egyetem, a kar kiemelt partnerszervezeteit.
  3. ütem: A digitális oktatás fejlesztése során kiemelt jelentőséggel bír az oktatói kör véleménye, ezért május hónapban megkeressük a hazai felsőoktatási intézmények gazdaságtudományi területen oktató kollégáit, kérve őket a kérdőív kitöltésére.
  4. ütem: A hallgatói megkérdezést a PTE Diplomás Pályakövető Rendszer felméréseinek keretében, speciális kérdések beiktatásával tervezzük lefolytatni, így a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit és végzett hallgatóit (1, 5 éve végzett) is bevonva a kutatási programba. A nemzetköziesítés kiemelt jelentősége miatt kíváncsiak vagyunk a külföldi hallgatók véleményére, ezért terveink között szerepel egy angol nyelvű kérdőív készítése is.