2015-ös műhely

Program


2015. 05.29. (Péntek)


Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
3. emelet 323 Terem
Szekcióvezető: Sebestyén Tamás

9:00 – 9:30 > Regisztráció

9:30 – 10:00 > Megnyitó, Köszöntők
Schepp Zoltán - Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar kutatási és innovációs dékánhelyettese
Elek Péter - Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület elnökségi tagja

10:00 – 10:45 > Plenáris előadás
Előadó: Varga Attila, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Előadás címe: Hogyan lesz sikeres egy kutatás?

11:00 – 11:45 > Páger Balázs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Előadás címe: A vállalkozások létrehozását befolyásoló tényezők a kelet-közép-európai régiókban.
Felkért opponens: Szerb László, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

11:45 – 12:30 > Fazekas Gábor, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Előadás címe: Az infrastruktúra, mint kínai tőkebeáramlás meghatározója Közép-Kelet-Európában.
Felkért opponens: Gál Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont

12:30 – 13:15 > Ebéd

13:15 – 14:00 > Petróczy Dóra Gréta, Budapesti Corvinus Egyetem
Előadás címe: Szürkegazdaság egy ágens-alapú modellje.
Felkért opponens: Kónya István, Central European University

14:00 – 14:45  > Timotity Dusán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Előadás címe: In search of asymmetric GARCH models-A loss-aversion-based explanation of heteroscedasticity.
Felkért opponens: Kőrösi Gábor, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

14:45 – 15:00 > Kávészünet

15:00 – 15:45 > Reizer Balázs, Central European University
Előadás címe: Bonus cuts or firing?the Role of Flexible Wage Components in Employment Stabilization.
Felkért opponens: Elek Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem

15:45 – 16:30 > Csató László, Budapesti Corvinus Egyetem
Előadás címe: Between plurality and proportionality: an analysis of vote transfer systems.
Felkért opponens: Sziklai Balázs, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

18:00 – > Vacsora2015. 05.30. (Szombat)


Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
3. emelet 323 Terem
Szekcióvezető: Sebestyén Tamás

9:00 – 9:30 > Regisztráció
9:30 – 10:15 > Badics Milán Csaba
, Budapesti Corvinus Egyetem
Előadás címe: Hull-White trinomiális kamatlábfa numerikus érzékenységvizsgálata- Hogyan árazzunk swaptiont hatékonyan?
Felkért opponens: Naszódi Anna, Magyar Nemzeti Bank

10:15 – 11:00 > Hartung Katalin, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Előadás címe: A környezeti szempontból értelmezett input-output tábla újszerű megközelítése.
Felkért opponens: Bessenyei István, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

11:00 – 11:20 > Kávészünet

11:20 – 12:05 > Longauer Dóra, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Kar
Előadás címe: A csere ágensalapú modellje; A korlátozott cserelehetőségek és a köztes preferenciák hatása a cseregazdaság egyensúlyi helyzetére.
Felkért opponens: Vincze János, Budapesti Corvinus Egyetem

12:05 – 12:50 > Gáspár Attila, Central European University
Előadás címe: Ethnic favoritism in public procurement in the United States.
Felkért opponens: Váradi Balázs, Eötvös Lóránd Tudományegyetem

13:00 – > Ebéd