Módszertani Kiválósági Program

A Pécsiközgáz Módszertani Kiválósági Programja (MKP) a magyar nyelven tanuló, alapszakos hallgatók számára nyújt a normál képzésen túlmutató ismereteket.

A programban való részvétel meghívásos alapú és azon harmadéves hallgatóknak ajánljuk fel, akik az első és a második évfolyam során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a közgazdasági (mikroökonómia, makroökonómia) és a módszertani (valószínűségszámítás és statisztika, statisztikai modellezés) tárgyak többsége során. A képzés elsősorban mélyebb, a normál tananyagon túli közgazdasági és módszertani kérdések és témák feldolgozására fókuszál néhány tanórás foglalkozásokon keresztül. A foglalkozások érdekes és gyakorlatias témák széles körét érintik, mint például a gazdasági növekedés aktuális kérdései, a „fake news” felismerése, a Google Analytics használata, az ESG vagy a hálózatelemzés. Az órákat követően a hallgatók önálló feladatok megoldásával, valós adatokat felhasználva gyakorolhatják a különféle módszerek alkalmazását. A programban való aktív részvételért a hallgatók krediteket szerezhetnek, amely a diplomájuk mellékletébe is bekerül, valamint a legaktívabbak külön oklevelet is kaphatnak, amelyet egy ünnepélyes oklevélátadón vehetnek át.

A program felépítése

A programban részt vevő harmadéves hallgatóknak az őszi és a tavaszi félév folyamán összesen 12 különböző témában hirdetünk foglalkozásokat, amelyek általában 75 percesek. Az időpontok kialakítása során az órarend, valamint a programban részt vevő hallgatók visszajelzését is figyelembe vesszük, biztosítva a rugalmasságot és a minél teljesebb lehetőséget az alkalmakon való részvételre. A foglalkozásokon való jelenléttel minden alkalom esetében 25 mikrokredit gyűjthető. A legtöbb témához kapcsolódóan a hallgatók önállóan elvégzendő feladatot is kapnak, amely megoldásával szintén 25 mikrokredit szerezhető. A két félév során a hallgatóknak összesen 300 mikrokreditet szükséges összegyűjteniük a program sikeres elvégzéséhez és az oklevél megszerzéséhez. Tekintettel a foglalkozások és a házi feladatok számára, a szükséges mikrokreditek eléréséhez nem kötelező minden egyes foglalkozáson megjelenni, valamint a házi feladatok megoldása is opcionális a hallgatók számára.

A foglalkozásokat a PTE KTK oktatói tartják, elsősorban a saját kutatási területükhöz kapcsolódó témákban. A programban a közgazdasági és módszertani tárgyakat oktató kollégák mellett a KTK más tudományterületeken dolgozó oktatói is részt vesznek. A konkrét témakörök kiválasztása során lehetőséget biztosítunk a hallgatók preferenciáinak figyelembevételére is, ezáltal is biztosítva, hogy a számukra legérdekesebb ismeretanyagok kerüljenek be a programba.

Mit ad a program sikeres teljesítése?

A programban részt vevő hallgatók elsősorban olyan, kifejezetten módszertani, elemzési készségeket fejlesztő tudáshoz juthatnak hozzá, amely az alapszakos képzések tantervén túlmutat, ezzel is gazdagítva a hallgatók képességeit. Sikeres teljesítés esetén külön oklevelet állítunk ki a program elvégzéséről, amely a munkahelyekre történő jelentkezéseknél, vagy mesterszakos felvételiknél jelenthet előnyt. A megszerzett mikrokreditek átválthatók hagyományos kreditekre is, amelyek az alapképzés elvégzése esetén a diploma mellékletében feltüntetésre kerülnek jeles érdemjeggyel. Amennyiben a 300 mikrokreditet nem sikerült elérni, vagy túlteljesítés történik, a megszerzett mikrokreditek más tevékenységből származó mikrokreditekkel is összevonhatóak, amelyek végül szintén hagyományos kreditté válthatók át. Végül, a program olyan eszközöket, elemzési készségeket ad a hallgatók kezébe, amely nagymértékben segíthet a szakdolgozat vagy akár TDK dolgozat témaválasztásában, valamint ezek kidolgozásában is.