Dr. Tibor Gonda

Dr. Tibor Gonda

Associate Professor
63343
gonda.tibor [at] ktk.pte.hu
B 229
Please ask for an appointment in email.
Publications

Csapó, János ; Gerdesics, Viktória ; Gonda, Tibor ; Raffay, Zoltán ; Törőcsik, Mária
Turizmus: a magyar lakosság turizmussal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal - országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online (n=1085) megkérdezés, fókuszcsoportos viták eredményei
Pécs, Magyarország : PTE KTK (2018) , 115 p.

Csapó, János ; Gonda, Tibor ; Nagy, Dávid ; Raffay, Zoltán ; Spiegler, Patrícia
A Dél - Dunántúl vállalkozóinak attitűdvizsgálata - a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának turizmus - vendéglátás duális mesterképzési programja kapcsán
TUDÁSMENEDZSMENT 19 : 2 pp. 115-130. , 16 p. (2018)

Gonda, Tibor ; Angler, Kinga ; Csóka, László
A helyi termék-előállítók véleménye a helyi termékek turizmusban betöltött szerepéről
In: Korcsmáros, Enikő (szerk.) A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete = Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018
Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2018) pp. 108-114. , 7 p.

List of publications

CV
Curriculum Vitae (104.62 KB)