Hanga Bilicz

Hanga Bilicz

PhD student
-
bilicz.hanga [at] ktk.pte.hu
B118
Tuesday: 10:00-11:00