„PRO CURA INGENII” DÍJ

2020. December 15. 08:13

’Pro Cura Ingenii’ elnevezéssel a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kitüntetést alapított, amelyet – a Tehetségtanács javaslata alapján – évente karonként két, a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató kaphat meg.

A tutorálási tevékenységet végző díjazottak két korcsoportból kerülhetnek ki, a 35. életévüket még be nem töltöttek, valamint a 35. életévüket már betöltöttek, akik legalább 5 éve vesznek részt az oktatásban, kutatásban. 

A kitüntetésben részesülők személyéről a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa dönt, az oklevelek 2021. tavaszán ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

Idén Karunkon Dr. Törőcsik Mária és Balogh Gábor részesült ebben a kitüntetésben Karunkon végzett munkájuk elismeréseként. Oktatóinknak ezúton is gratulálunk és köszönjük munkájukat, amellyel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a nálunk tanuló hallgatók minél többet kihozhassanak magukból. 

A továbbiakban is sok sikert kívánunk nekik pályafutásuk során!