Fojtik János díj Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Fojtik János díjat

hirdet meg hallgatóinak éves rendszerességgel, ezúttal a 2023/2024-es tanévre

  1. A Díj célja és szellemisége

A 2023/2024-es tanévben diplomázó MSc és BSc hallgatók számára a PTE Közgazdaságtudományi Karának Marketing és Turizmus intézete második alkalommal, ám évente ismétlődő jelleggel hirdeti meg a Fojtik János díjat. Olyan diplomamunkákat vagy TDK dolgozatokat várunk a marketing területéről, amelyek erős elméleti alapozással rendelkeznek.

A díj névadója Dr. Fojtik János címzetes egyetemi docens a PTE KTK Gazdálkodástudományi Intézetének oktatója és kutatója, a Marketing intézeti tanszék vezetője 2009 és 2015 között. Kutatási területe elsősorban a marketing elmélete és története, a helymarketing és a nemzetközi marketing, amely témákban több könyve, valamint számos tanulmánya és cikke jelent meg. 2005-ben a PTE KTK angol nyelvű programjain megkapta „Az év oktatója" elismerést. Hallgatókkal ápolt kapcsolata és hallgató-központú szemléletmódja, hivatástudata példamutató minden egyetemi oktató számára. Fojtik János tanár urat a marketing elsősorban mint tudomány érdekelte, így a díj kiírásakor az ő örökségét és szellemiségét kívánjuk tovább vinni.

A Díj célja, hogy olyan díjazottokat ismerjen el és támogasson, akik folytatva tanár úr munkáját szintén a marketingen belül inkább az elmélet és a tudományosság területén kívánnak elmélyülni.

  1. A Díj jogosultjai, jelölés, pályázat

Pályázhatnak azok az alap- vagy mesterképzésen 2023/2024-es tanévben végzős vagy végzett, nappali vagy levelező képzésben részt vett hallgatók, akik

  • a marketinghez szorosan kapcsolódó területről írták kiemelkedő elméleti megalapozottságú (nem primer kutatás hangsúlyos) diplomamunkájukat vagy TDK dolgozatukat;
  • magyar nyelven vagy angol nyelven, de a PTE Közgazdaságtudományi Karán készítettek diplomamunkát/szakdolgozatot;
  • diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak mindkét bírálótól, TDK dolgozat beadása esetén a dolgozat OTDK továbbjutást ért el;
  • dolgozatuk nem titkosított, illetve hozzájárulnak, hogy amennyiben dolgozatuk díjat nyer, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb eredményei előzetes egyeztetés és jóváhagyás után publikálhatóak.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

A pályázó által elektronikusan kitöltött jelentkezési lap a következő adatok megadásával

1. a pályázó neve, Neptun kódja, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2. a szak megnevezése,

3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (BSc vagy MSc)

4. A pályázat szöveges része, egy absztrakt, amely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és összefoglalja a marketingelmélethez való hozzájárulását, a dolgozat újszerű megállapításait. Az összefoglaló terjedelme, maximálisan 700 karakter legyen.

5. Az eredetileg védettel megegyező diplomamunka (szakdolgozat) vagy TDK dolgozat 1 elektronikus példányban, Pdf formátumban, a két bírálattal (szkennelve vagy fotózva) a diplomamunka vagy az OTDK továbbjutást igazoló dokumentummal.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

Jelentkezés

A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani a megadatt formában az űrlap hiánytalan kitöltésével.

Jelentkezés

Benyújtási határidő: 2024. június 14.

A pályázatokat a Marketing és Turizmus Intézet intézetigazgatója által felkért három fős bizottság bírálja el 2024. június 17-ig, amelynek eredményéről a pályázókat a kari diplomaosztót megelőző 3 munkanappal értesítjük. A díj átadására évente egy alkalommal a Kar nyári diplomaosztóján (2024-ben június 21-én) kerül sor.

  1. A Díj juttatásai

A győztes pályázó ünnepélyes keretek között átnyújtott elismerő oklevélben, 20.000 Ft díjazásban részesül és diplomamunkája 10 oldalas kivonatával megjelenési lehetőséget kap a Marketing & Menedzsment folyóiratban.

Kapcsolat: Felmerülő kérdéseikkel szíveskedjenek e-mailben Dr. Putzer Petrához (putzerp [at] ktk.pte.hu) fordulni.