Dr. László Csóka

Dr. László Csóka

Assistant Professor
23200
csoka.laszlo [at] ktk.pte.hu
B 230
Please ask for an appointment in email.

László Csóka graduated from the Faculty of Economics at University of Pécs. He reached the Bachelor’s degree in Commerce and Marketing in 2015, than the Master’s degree in Marketing in 2017. Currently he is a PhD student at the PhD Program of Business Administration where he makes his research in sports marketing and sports consumption. Also he is interested in the wide spectrum of guerrilla marketing solutions.

Publikációk

Csóka, László ; Törőcsik, Mária
A sportfogyasztás és a motivációit mérő skálák
In: Józsa, László; Korcsmáros, Enikő; Seres, Huszárik Erika (szerk.) A hatékony marketing : EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete
Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2018) pp. 57-71. , 15 p.

Gonda, Tibor ; Angler, Kinga ; Csóka, László
A helyi termék-előállítók véleménye a helyi termékek turizmusban betöltött szerepéről
In: Korcsmáros, Enikő (szerk.) A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete = Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018
Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2018) pp. 108-114. , 7 p.

Gonda, Tibor ; Angler, Kinga ; Csóka, László
A helyi termékek sokszínű kínálata a Dél-Dunántúlon
In: Gonda, Tibor (szerk.) Ízes vidék : a helyi termékek és a vadon termő növények szerepe a gasztronómiában és a gasztroturizmusban
Pécs, Magyarország : CampInvest Kft., (2018) pp. 24-33. , 10 p.

List of publications

CV
Curriculum Vitae (393.07 KB)