Megjelent Kaposi Zoltán könyve

2019. June 12. 08:36

Megjelent oktatónk, Dr. Kaposi Zoltán Uradalmak, Földbirtokosok és birtokforgalom a Dél-Dunántúlon a 19. században című könyve a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár gondozásában.

A hazai gazdaság- és társadalomtörténet-írásnak mindig népszerű kutatási témája volt a történeti Magyarország uradalmainak változása, fejlődése. Ennek legfontosabb oka valószínűleg az, hogy egy régi nagybirtok működésében egyszerre látható a korabeli gazdálkodás, a birtokigazgatás, az igazságszolgáltatás, a családtörténet és más társadalmi jelenségek változása, vagyis a vidéki Magyarország fejlődésének igen fontos folyamatai.

Dr. Kaposi Zoltán évtizedek óta foglalkozik a történeti Magyarország uradalmainak múltjával. E kötetben a Dél-Dunántúl, s azon belül főleg a történeti Somogy megye mintáján arra keresi a választ, hogy az ún. "hosszú 19. században" milyen változások következtek be a nagybirtokok tulajdonlásában, milyen családi stratégiák menték változhattak a birtokviszonyok, s ebben milyen szerepük lehetett a külső (jogi, politikai, hatalmi) tényezőknek. Oktatónk könyvében összeveti az 1848 előtt is igen élénk birtokforgalmat a 19. század második felére, vagyis a piacgazdaság korára vonatkozó átalakulással, és rámutat arra, hogy a tőkés gazdaság létrejöttével az uradalmak tulajdonosi köre is jelentősen megváltozott: olyan rétegek is megjelentek már nagybirtokosként, akiknek korábban semmi közük nem volt az agráriumhoz. A kötetben a század két részére vonatkozóan 4-4 kisebb esettanulmány is szerepel, olyan uradalomtörténeti mintázatok, amelyek segíthetnek az olvasónak a nagy gazdasági és társadalmi folyamatok mögé látni.

Dr. Kaposi Zoltán az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar professzora. Eddig 247 szaktudományos munkája jelent meg, köztük hét önálló monográfia Magyarországon és egy Németországban. Szaktudományos munkásságának fele agrártörténethez és uradalomtörténethez kapcsolódik. Számos hazai és külföldi tudományos szervezetnek tagja vagy vezetője, gyakori szereplője nemzetközi konferenciáknak.

Ezúton is gratulálunk a kötethez és további sok sikert kívánunk pályáján!