Elhunyt Dr. Varga Attila

2023. October 24. 15:49

Hosszú betegség után 2023. október 23-án elhunyt Dr. Varga Attila, a Közgazdaságtudományi Kar akadémikus professzora, a REGA Doktori Iskola vezetője, a Kar egyik legsikeresebb kutatója.

Varga Attila 1958. június 18-án született Tatabányán, ahol alap- és középfokú tanulmányait végezte. 1979-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a JPTE Közgazdaságtudományi Karán, ahol 1983-ban diplomázott, majd 1989-ben egyetemi doktori címhez jutott. PhD fokozatot a Nyugat Virginiai Egyetem (USA) Közgazdaságtan Tanszékén szerzett 1997-ben. 1998-tól 2001-ig az Osztrák Tudományos Akadémián dolgozott, illetve a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos főmunkatársa volt. Magyarországra történő visszatérése után, 2006-ban habilitált és MTA doktori címet, továbbá egyetemi tanári kinevezést is kapott. 2019-ben az MTA levelező tagjává választották.

Varga Attila tudományos munkássága igazán az Egyesült Államokban indult az 1990-es években, ahol fő kutatási területe a tudásáramlás, az innovációk egyetemekről, kutatóintézetektől történő térbeli terjedése volt. Sokat idézett cikkei vezető folyóiratokban jelentek meg, és nagy siker lett doktori értekezésének könyvvé fejlesztett változata "Egyetemi kutatás és regionális innováció: a tudományos technológia-transzferek térbeli ökonometriai elemzése" címmel. A 2000-es évektől kutatta a gazdasági növekedés térbeli tényezőit Magyarországon, az Európai Unióban és Törökországban, a vezetése alatt kifejlesztett térbeli gazdasági hatáselemző modell segítségével. A kutatómunka eredményeit a gazdaságpolitika is felhasználta, javaslatai a K+F és humán tőke fejlesztése, vállalkozási és innovációs hálózati politikák, az intelligens szakosodás beruházás-támogatás, infrastruktúra-fejlesztés köré fókuszáltak. Máig az egyik legtöbbet hivatkozott magyar közgazdász, Google Tudós hivatkozásainak száma közel 13 000, h-indexe pedig 38. Munkásságát 2018-ban Akadémiai Díjjal és a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel, 2023-ban pedig a nagy presztízsű ERSA díjjal ismerték el.

Egyetemi oktatóként mikroökonómiát, térgazdaságtant és regionális kutatások módszertani kérdéseit oktatta a PTE KTK különböző programjain. 2006 és 2012 között A PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének igazgatója, a Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ alapítója. A 2010-es években vette át a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori iskola vezetését, amelyet egy rangos, számos nemzetközi kapcsolattal rendelkező programmá alakított. A Kutatóközpont és a Doktori Iskola bázisán kialakított tudományos műhely meghatározó elemét képezi a PTE KTK tudományos aktivitásának valamint a hazai regionális és közgazdaságtudományi szakmának is. A műhely számos hazai kutató karrierjét indította el és támogatta.

Attila mindig is híres volt a tudomány iránti elkötelezettségéről és soha nem riasztotta el a kemény munka. Hiányát már most érezzük, barátok, közvetlen kollegák, hallgatók és munkatársak. 

Emlékét, mint a PTE Közgazdaságtudományi Kar egyik legsikeresebb kutatóját, őrizzük és ígérjük, a munkásságát, életművét ápolni fogjuk. Nyugodjék békében….