Research reports

Research reports 2021

2021-06
Szerb László, Rideg András, Márkus Gábor, Hornyák Miklós, Schmuck Roland, Bedőházi Zita Rozália, Krabatné Fehér Zsófia: Magyarországi városagglomerációk versenyképesség-mérése és elemzése a Kompetencia és Intézményi Versenyképességi Index alapján (in Hungarian)

2021-05
Varga Attila, Szabó Norbert: Alternatív ágazati fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásainak vizsgálata a Pécsi városrégióban
Gazdasági hatáselemzés Pécs Város Önkormányzata részére
 (in Hungarian)

2021-04
Szabó Norbert, Bilicz Hanga Lilla: Hibrid interregionális ÁKM felépítése a Pécsi városrégióban (in Hungarian)

2021-03
Szabó Norbert, Polónyi-Andor Krisztina: A munkanélküliség bevezetése a GMR modellbe A regionális, valamint az ágazati szintű munkanélküliség figyelembevételének különbségei (in Hungarian)

2021-02
Lengyel Imre: Javaslatok a pécsi biotechnológiai innovációs rendszer fejlesztésére (in Hungarian)

2021-01
Nyiri Lajos: Szakpolitikai javaslatok a pécsi gépipari szektor innovációs ökoszisztémájának fejlesztésére (in Hungarian)

 

Research reports 2020

2020-07
Gál Zoltán: A Pécsi városrégió innovációs rendszere (in Hungarian)

2020-06
Erdős Katalin, Bodor Ákos, Grünhut Zoltán: A PTE oktatóinak és kutatóinak értékpreferenciái és az egyetemközpontú vállalkozói ökoszisztémával kapcsolatos vélekedései (in Hungarian)

2020-05
Polónyi-Andor Krisztina: A dél-dunántúli gépipar kérdőíves felmérésének eredménye (in Hungarian)

2020-04
Varga-Csajkás Anna: A Pécsi városrégió biotechnológiai szektorának felmérési eredményei (in Hungarian)

2020-03
Szerb László, Lukovszki Lívia, Páger Balázs, Varga Attila: A vállalkozás egyéni és intézményi tényezői a Pécsi városrégióban (in Hungarian)

2020-02
Horváth Krisztina, Szerb László, Lukovszki Lívia, Hornyák Miklós, Varga Attila: Vállalkozói ökoszisztéma Magyarország városrégióiban a REDI 2019 kutatás alapján (in Hungarian)

2020-01
Attila Varga, Norbert Szabó, Tamás Sebestyén, Richárd Farkas, László Szerb, Éva Komlósi, Péter Járosi, Krisztina Andor, Anna Csajkás: The GMR-Hungary multiregion – multisector economic impact model

 

Research reports 2019

2019/002
Szerb László, Lukovszki Lívia, Hornyák Miklós, Varga Attila: A vállalkozás egyéni és intézményi tényezői Magyarország városrégióiban (in Hungarian)

2019/001Szerb László, Rideg András, Kruzslicz Ferenc, Márkus Gábor, Lukovszki Lívia, Krabatné Fehér Zsófia, Hornyák Miklós, Horváth Krisztina: Kompetencia-alapú versenyképesség-mérés és - elemzés a magyar kisvállalati (mKKV) szektorban (in Hungarian)

 

Research reports 2016

2016/001 
Németh Gergely Tibor, Horváth Krisztina, Szerb László: GEM 2016 Magyarország. Globális Vállalkozói Monitor Magyarország
Jelentések
 (in Hungarian)

 

Research reports 2009

2009/001 
Szabó Mátyás, Petheő Attila (sorozatszerzők: Szerb László, Petheő Attila): GEM 2009 Magyarország. Jelentés a szociális vállalkozások magyarországi helyzetéről (in Hungarian)