Coaching (egyéni fejlesztés)

Mi a coaching (egyéni fejlesztés)?

A coaching (egyéni fejlesztés) személyre szabott támogató folyamat és módszer, mely segíti az ügyfelet (jelen esetben a hallgatót), hogy saját erőforrásaira támaszkodva világos, reális célokat tűzzön ki, kiemelkedő eredményeket érjen el.

A coaching (egyéni fejlesztés) aktív közös munka; személyre szabott, 45-60 perces ülésekből álló beszélgetéssorozat (3 alkalom áll rendelkezésre minden hallgatónak), mely kiegészül a hallgató által kitűzött cél eléréséhez szükséges kommunikációs, tervezési, érdekérvényesítési készségeket, önismeretet és a helyes megküzdési stratégiákat fejlesztő feladatokkal.

A találkozásokkor a hallgató választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a mentor figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. A mentor segít az adott lehetőség vagy élethelyzet értelmezésében, az eddigi rossz megoldások azonosításában, új megfelelő viselkedésminták kialakításában, a kitűzött célhoz vezető állomások tervezésében. Egy-egy üléssorozat hozzájárul az öntudatosság, magabiztosság, bizalom növekedéséhez, a választási lehetőségek tisztább mérlegeléséhez, és ami a legfontosabb, az önismeret fejlesztéséhez.

Miben segít?

Leginkább döntési helyzetekben, elakadásokban. Amiből számtalan adódhat az egyetemi évek alatt. A hallgatói lét komoly váltást jelent a középiskolai éveket követően. A diákok életük legjelentősebb döntését meghozva teljesen új helyzetbe kerülnek, új életformát alakítanak ki. Többnyire még formálódó személyiségként próbálnak beilleszkedni új közösségekbe, helytállni egyetemi tanulmányaik teljesítésében, új tanulási módszerek elsajátításában. Sokan ekkor kezdik szülői házból kikerülve igazi önálló életüket, szembesülve a kihívásokkal, élvezve az önállóság, szabadság előnyeit, és elszenvedve annak hátrányait. Az élet kereteit önállóan kell kialakítani, más az időgazdálkodás. Itt sokszor egy előre kitűzött néhány hetes vagy hónapos határidő még olyan messzinek tűnik, és a végén mégiscsak a rendkívül kevésnek bizonyul az idő.

A hallgatók többsége az évek során felteszi magának többször a kérdést, hogy valóban helyes volt ez a döntés, jó iskolát, megfelelő szakot választott, valóban neki való ez a szakma. Jó helyen van?

A tanulmányok befejeztével ismét válaszút előtt állnak a végzősök. Hol és milyen állást keressenek? Magyarország, külföld, Pécs, Budapest, szülőváros? Annak eldöntése sem egyszerű, hogy az adott diplomával betölthető állások közül melyik a leginkább illő a hallgató személyiségéhez, habitusához, tudásához, karrier vágyaihoz mérten. A munkaerő-piaci megmérettetés már komoly versenyhelyzetben történik. Nem mindegy, hogy felkészülten, ismerve a saját adottságait, kíváncsisággal, vagy esetleg kétségekkel tele lépnek ki a hallgatók az addig megszokott és bizonyos értelemben védett környezetükből.

És mindeközben az évek során alakulnak barátságok, szerelemek, átalakul a kapcsolat a szülőkkel, testvérekkel. Mert változik a hallgató, változik körülötte minden.

De a kérdés a szokásos, a hallgató a változás irányítója, vagy elszenvedője, kérdés, mennyire tudatosan éli meg a hallgató a folyamatokat, látja-e tisztán szerepeit.

Hasonló szolgáltatás a piacon 10-15 000 Ft alkalmanként, azonban a Pécsiközgázos hallgatók térítésmentesen, bármelyik élethelyzetből fakadó problémával vagy lehetőség mérlegelésével kereshetnek. A lista természetesen szinte végtelen, de álljon bátorításként és példaként néhány helyzet, melyben a coaching (egyéni fejlesztés) hatékony módszer:

  • Úgy érzi néha képtelen dönteni?
  • Nem tudja eldönteni hogyan tovább: dolgozzon, tanuljon?
  • Kicsúszik az idő a keze alól, gyakran előfordul, hogy idő szűkében van?
  • Nehéz megszólalni mások előtt?
  • Nehezen birkózik meg a beadandókkal, a vizsgán mintha üres lenne a feje, leblokkol?
  • Nehezen illeszkedik be egy-egy új csoportba?
  • Vitás helyzetekben alul marad?
  • Próbál előre tervezni, de valahogy mindig közbejön valami?
  • Szeretne sikeresebb, hatékonyabb, kreatívabb lenni?

Nyilván sokak számára ismerősek a fenti helyzetek. A coaching (egyéni fejlesztés) hatékony megoldás a helyzetek mögött meghúzódó okok feltárásában és azok megoldásában, új magatartásformák kialakításában.