fbpx Marketing és Turizmus Intézet | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Marketing és Turizmus Intézet

Intézetigazgató: dr. Kaposi Zoltán

A Marketing és Turizmus Intézet nevéből következően két tudományterület művelését foglalja magában, a marketing és a turizmus modern ismereteit oktató, e területekhez illeszkedő témaköröket kutató szervezeti egység. Intézetünk munkatársainak célja az, hogy aktívan részt vegyenek a marketinggel és turizmussal kapcsolatos kérdések minél magasabb szintű kutatásában, a keletkező tudás átadásában, a tudományterületek ismereteinek fejlesztésében, az elért eredmények gyakorlatba történő átültetésében. Ezt a törekvést igazolja az intézet eddig mutatkozó színvonalas oktatási, kutatási, professzionális szolgáltatási és a tudományos alapokon nyugvó fejlesztési tevékenysége.

A Marketing és Turizmus Intézet esetében a már hagyományokra visszatekintő marketingoktatás színvonalának fejlesztése mellett a turizmus, mint új kompetenciaterület meghonosítása a feladat. Az intézetben folyó magas szintű tudományos kutatómunkát három aktív professzor, több mint tíz minősített oktató kiemelkedő munkája garantálja.

Az intézet munkatársai fontos egyetemi, közéleti pozíciókat töltenek be, jelentős mértékben hozzájárulnak mind a kar mind pedig az adott szakterület tudományos közéletének alakításához, a modern és korszerű oktatási, kutatási eredmények létrehozásához. Az intézet tagjai elkötelezettek az oktatás magas színvonalon való művelése iránt, amit tudományos kutatásaikkal alapoznak meg.