Marketing és Turizmus Intézet

Intézetigazgató: dr. Szűcs Krisztián

A Pécsi Marketing Műhely kialakulása a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 1970-ben történő indulásával kezdődött, a marketing tematikájú oktatás már a kezdetektől szerves részét képezi Karunk oktatási portfóliójának.
A Marketing és Turizmus Intézet több eltérő, de sok szállal és lehetőségekkel összekapcsolódó tudományterület művelését foglalja magában egy közösségként és szervezeti egységként. Intézetünk munkatársainak célja az, hogy aktívan részt vegyenek a marketing és turizmus aktuális kérdéseinek minél magasabb szintű kutatásában, a keletkező tudás átadásában, a tudományterületek ismereteinek fejlesztésében, az elért eredmények gyakorlatba történő átültetésében. A hazai tudományos közösség életében aktív szerepet betöltő műhely kívánunk lenni, emellett hidat képezve a gyakorlat és az elmélet, illetve oktatás világában. Célunk, hogy hallgatónk számára kimagasló oktatási élményt nyújtsunk, karrierjükben a kibontakozást biztosító szakmai háttér és Alma Mater szerepét töltsük be.

A Marketing és Turizmus Intézet keretében a már hagyományokra visszatekintő marketingoktatás minden képzési szinten zajlik: Foksz, BSc, MSc, Karunk EFMD akkreditációval rendelkező angol nyelvű alapképzéses programján, illetve magyar és angol nyelvű PhD képzéseinken is oktatunk a marketing tématerületéhez kapcsolódó tárgyakat. Célunk a marketingoktatás színvonalának fejlesztése mellett a turizmus, mint új kompetenciaterület megerősítése a szinergikus lehetőségek kihasználásával. A turizmus népszerű a BSc képzésen magyar és akkreditált angol nyelvű programunkon is, és azon dolgozunk, hogy a közeljövőben a turizmus mesterszak beindításával utat biztosítsunk a turizmus területén tudományos pályát választó fiatal tehetségek kibontakoztatáshoz.

Intézetünk oktatási és kutatási életét három egyetemi tanár, három docens és hat adjunktus, továbbá tanársegéd munkatársunk és PhD hallgatóink alakítják aktívan. Büszkék vagyunk Pécsett iskolalapító múltunkra és elődeinkre, tapasztalt és országosan elismert jelenlegi professzorainkra, és fejlődésünk motorjának meghatározó oszlopait képező fiatal kutatóinkra és oktatóinkra. 
Az intézet munkatársai fontos egyetemi, közéleti pozíciókat töltenek be, jelentős mértékben hozzájárulnak mind a kar mind pedig az adott szakterület tudományos közéletének alakításához, a modern és korszerű oktatási, kutatási eredmények létrehozásához.