fbpx Marketing és Turizmus Intézet | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Marketing és Turizmus Intézet

Intézetigazgató: dr. Kaposi Zoltán

A Marketing és Turizmus Intézet nevéből következően két tudományterület művelését foglalja magában, a marketing és a turizmus modern ismereteit oktató, e területekhez illeszkedő témaköröket kutató szervezeti egység. Intézetünk munkatársainak célja az, hogy aktívan részt vegyenek a marketinggel és turizmussal kapcsolatos kérdések minél magasabb szintű kutatásában, a keletkező tudás átadásában, a tudományterületek ismereteinek fejlesztésében, az elért eredmények gyakorlatba történő átültetésében. Ezt a törekvést igazolja az intézet eddig mutatkozó színvonalas oktatási, kutatási, professzionális szolgáltatási és a tudományos alapokon nyugvó fejlesztési tevékenysége.

Az intézetben folyó magas szintű tudományos kutatómunkát három aktív professzor, több mint tíz minősített oktató kiemelkedő munkája garantálja. Az intézet munkatársai fontos egyetemi, közéleti pozíciókat töltenek be, jelentős mértékben hozzájárulnak mind a kar mind pedig az adott szakterület tudományos közéletének alakításához, a modern és korszerű oktatási, kutatási eredmények létrehozásához. Az intézet tagjai elkötelezettek az oktatás magas színvonalon való művelése iránt, amit tudományos kutatásaikkal alapoznak meg.