Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

Intézetigazgató: dr. Rappai Gábor

A Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet a gazdaságelméleti és módszertani tárgyak oktatási feladatait magas színvonalon ellátó, nemzetközileg is látható kutatási teljesítményt nyújtó, folyamatosan oktatási- és kutatási innovációkat megvalósító szervezeti egység. Kollégáink, akik valamennyien tudományos minősítéssel rendelkeznek, közel egy tucatnyi alap- és mesterképzésbeli kötelező (ún. „A” modulos) tárgyat oktatnak, tárgyfelelősei vagyunk – többek között – a mikro- és makroökonómia, a statisztika és az ökonometria tárgyaknak. A KÖI adja a Gazdaságtudományi képzési terület Közgazdasági képzési ágának szakfelelőseit, a közeljövőben szándékunkban áll a Gazdaság- és Pénzügy-matematikai elemzés elnevezésű osztatlan (10 féléves) szak akkreditáltatása. Az Intézet személyi állománya átfedést mutat a Közgazdaságtudományi Karon működő Innováció és gazdasági növekedés MTA kutatócsoporttal, ami egyértelműen determinálja tudományos kutatásaink irányát, ebben a témában több nemzetközi kutatói együttműködésben is részt veszünk.