Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

Intézetigazgató: Prof. Dr. Sebestyén Tamás

A Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet elsősorban gazdaságelméleti és módszertani tárgyakkal járul hozzá a PTE KTK oktatási portfoliójához. Kollégáink nagy többsége tudományos minősítéssel rendelkezik és közel egy tucatnyi kötelező (ún. „A” modulos) tárgyat oktatnak a Kar alap- és mesterképzésein. Ezen kívül számos választható tárgyat kínál az intézet, valamint fontos szerepet töltenek be a kínált kurzusok a doktori képzéseken is. Az intézeti kollégák az oktatási feladatokat magas szinten látják el, amelyet a hallgatói minősítés mellett az is jelez, hogy aktív kollégáink közül hárman Arany Katedra díjban is részesültek. Fontos vetülete az intézeti munkának a tudományos kutatás, kollégáink nemzetközi szinten is látható kutatási eredményekkel és erős nemzetközi beágyazottsággal rendelkeznek, részben az intézethez kötődik a Regionális Innováció és Vállalkozáskutató Központ, valamint az EconNet Kutatócsoport is. Az intézet portfoliójába tartozó tárgyakat folyamatos oktatás-módszertani innovációval, a digitális, hallgató-központú és probléma-megoldást előtérbe helyező módszerek kialakításával fejlesztjük, hogy a hallgatók számára erős alapokat biztosítsanak ezek a tárgyak a későbbi tanulmányaik során.