Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Jarjabka Ákos

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet 2015. július 1-én jött létre, és a korábbi Gazdálkodástudományi Intézet Szervezési és Vezetési Tanszék tudományos kutatási és oktatási irányvonalának jelenlegi szervezeti kereteit biztosítja.

Kollégáink által képviselt főbb tudományterületek elsősorban a menedzsment diszciplínájához köthetők: változásmenedzsment, tudásmenedzsment, stratégiai menedzsment, projektmenedzsment, szervezeti kultúra menedzselése, emberi erőforrás menedzsment, szervezeti viselkedés, kompetenciafejlesztés, karrier-, tudás- és tehetség menedzselése, tanácsadás.

A tudomány oldaláról számos konferenciarészvétellel és –szervezéssel, elismert előadók meghívásával, kutatócsoportok működtetésével, doktori cselekmények elősegítésével (pl. munkahelyi viták), publikációk írásával, kutatások lebonyolításával és disszeminálásával kapcsolódik a hazai és nemzetközi főáramlatba az Intézet.

Az oktatás szempontjából az Intézet kiemelt hangsúlyt helyez a jó hallgatói – oktatói kapcsolatok kialakítására, a közösségek fenntartására, közös rendezvények (menedzsment karácsony, szakest, szaknap stb.) szervezésére, s ezekkel egyúttal a tanórákon megszerzett tudást értékekkel, élményekkel és jó emlékekkel is gazdagítja. Kiemelten fontos továbbá a tehetséggondozás, a szakmai gyakorlati helyek és az aktuális elvárásoknak megfelelő egyetemi jegyzetek biztosítása is.

Az Intézet jó kapcsolatot ápol külső szakértőkkel, és az oktatói közösség munkáját emeritus professzorok, címzetes egyetemi docensek és egyetemi díszdoktorok is segítik.