fbpx Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Varga Attila

Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolája 1996-ban alakult.  A multidiszciplináris tudományos képzés a közgazdaságtan és a kapcsolódó társadalomtudományok térhez kötődő elméleti és módszertani ismeretei alapján a területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek a gazdaság területi folyamatait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális gazdaságtan elméletét továbbfejleszteni.

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a hallgatók kutatómunkájának segítésére. Személyre szabottan, már az első félévtől szisztematikusan készítjük fel a hallgatókat a nemzetközi és hazai nívós szakmai publikálásra. Iskolánk neves oktatói szoros szakmai kapcsolatokat ápolnak a regionális gazdaságtan és politika vezető nemzetközi műhelyeivel. Ösztönözzük diákjainkat arra, hogy szakmai fejlődésüket kutatási területük jeles központjaiban tett látogatásokkal, illetve nívós konferencia részvételekkel is elősegíthessék. A PTE KTK, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, illetve az MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport könyvtárai pedig igen jó feltételeket biztosítanak a komoly kutatómunkához.

 

Az iskola specializációs irányai a következők:

 • Innováció és regionális növekedés
 • A vállalkozás szerepe a regionális fejlődésben
 • Regionális fejlesztést támogató gazdaságmodellezés
 • A területi fejlődést és politikákat alakító tényezők Európában

 

Általános tudnivalók

A doktori képzés formái:

 1. Szervezett képzés
 • A doktori képzésben a hallgatói jogviszonyban álló doktorandusznak 48 hónap áll rendelkezésére, hogy az előírt tanulmányi kötelezettségeit teljesítse.
 • Az államilag finanszírozott hallgatót ösztöndíj illeti meg.
  A költségtérítéses doktori képzésben részt vevő hallgató a szervezett képzési programokat látogatja, költségtérítést fizet, ösztöndíjra nem jogosult.
 1. Egyéni felkészülés

A Kar doktori bizottsága felmentést adhat a szervezett doktori képzésben vagy a képzés egy részében való részvétel alól 5-10 éves szakirányú tevékenység és legalább 3 tudományos közlemény felmutatása esetén.

 1. Felvételi követelmények:
 • egyetemi diploma,
 • megfelelő intellektuális kapacitás,
 • az angol nyelv legalább olvasás- és beszédértés szintű ismerete,
 • az angol, német, francia nyelv valamelyikének magas szintű ismerete.

 

A programban külföldi hallgatók is részt vehetnek.

A költségtérítéses doktori képzésbe történő felvételnél előnyben részesülnek azok a jelöltek, akik a munkahelyükön hivatásszerűen oktatással és/vagy kutatással foglalkoznak, és a munkahely hozzájárul a munkaidő kedvezmény megadásához.

Az államilag finanszírozott és költségtérítéses képzés megkülönböztetése nem érinti a program tartalmát, minden résztvevő ugyanazon kurzus hallgatója.

További részletek az aktuális pályázati felhívásban és a Hallgatóknak szóló oldalon. 

 

A képzés sajátosságai

A doktori képzés célja a jövő kutató-oktató szakembereinek szervezett képzése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű kutatási tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek. A képzés iskolarendszerű része 4 szemeszterre terjed ki.

 

1. A hallgatók többségükben regionális fejlesztéssel, tervezéssel kapcsolatos alapképzettséggel nem rendelkeznek. A szakmai alapismeretek elsajátítása érdekében fontosnak tartjuk:

 • a tárgyak egymásra épülő rendszerének kialakítását,

 • az előadások hallgatásának és a vizsgák eredményes letételének megkövetelését.

 

2. A regionális politika és gazdaságtan ismerete multidiszciplináris felkészültséget igényel, az ismeretek lényeges részét alkotják a különböző szakpolitikák, a makro-, mikro- és térgazdaságtani alapfogalmak és módszerek, tervezési alapfogalmak és módszerek, a közigazgatás, a gazdaságirányítás, a környezetvédelem alapos ismerete és a tervezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati készségek kialakítása.

 

 

A kutatómunkára való felkészítés

A kutatómunkára való felkészítés az első évtől kezdve központi szerepet játszik programunkban. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a kutatómunkára nevelés ilyen hangsúlyos megjelenése iskolánk sajátossága.

Az első félévben futó kutatásmódszertan tárgy szerves egységet képez a rendszeres, minden félévben megrendezendő kutatói fórumokkal és a második év végén megrendezendő nyári egyetemmel. A kutatásmódszertan órákon olyan gyakorlati tudásanyag átadása a cél, amely alapul szolgál ahhoz, hogy a hallgató képes legyen arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjon egy kutatást megtervezni és végrehajtani.

Négy féléves, szervezett kutatástámogató programunk célja az, hogy a második év végére minden hallgató egy, legalább C kategóriás nemzetközi, vagy egy, legalább B kategóriás hazai fórumon megjelentethető tanulmányt írjon meg és azt, átdolgozások után, küldje is el a harmadik év folyamán. A tanulmány az első két év során fokozatosan készül el.

Tapasztalataink szerint, ha egy színvonalas tanulmányt sikeresen meg tud írni a phd hallgató, akkor azzal birtokába jut azon készségeknek, melyek bázisán nagy eséllyel tud magas színvonalú doktori értekezést írni.

 

Képzés részletei

Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

nappali

300 000 Ft

8 félév

2020. február 1.

nappali

ösztöndíjas

8 félév

2020. február 1.
nappali 300 000 Ft

8 félév

2020. szeptember 1. 
nappali ösztöndíjas 8 félév 2020. szeptember 1.