fbpx Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Varga Attila

Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolája 1996-ban alakult.  A multidiszciplináris tudományos képzés a közgazdaságtan és a kapcsolódó társadalomtudományok térhez kötődő elméleti és módszertani ismeretei alapján a területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek a gazdaság területi folyamatait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális gazdaságtan elméletét továbbfejleszteni.

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a hallgatók kutatómunkájának segítésére. Személyre szabottan, már az első félévtől szisztematikusan készítjük fel a hallgatókat a nemzetközi és hazai nívós szakmai publikálásra. Iskolánk neves oktatói szoros szakmai kapcsolatokat ápolnak a regionális gazdaságtan és politika vezető nemzetközi műhelyeivel. Ösztönözzük diákjainkat arra, hogy szakmai fejlődésüket kutatási területük jeles központjaiban tett látogatásokkal, illetve nívós konferencia részvételekkel is elősegíthessék. A PTE KTK, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, illetve az MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport könyvtárai pedig igen jó feltételeket biztosítanak a komoly kutatómunkához.

 

Az iskola specializációs irányai a következők:

 • Innováció és regionális növekedés
 • A vállalkozás szerepe a regionális fejlődésben
 • Regionális fejlesztést támogató gazdaságmodellezés
 • A területi fejlődést és politikákat alakító tényezők Európában

 

Általános tudnivalók

A doktori képzés formái:

 1. Szervezett képzés
 • A doktori képzésben a hallgatói jogviszonyban álló doktorandusznak 48 hónap áll rendelkezésére, hogy az előírt tanulmányi kötelezettségeit teljesítse.
 • Az államilag finanszírozott hallgatót ösztöndíj illeti meg.
  A költségtérítéses doktori képzésben részt vevő hallgató a szervezett képzési programokat látogatja, költségtérítést fizet, ösztöndíjra nem jogosult.
 1. Egyéni felkészülés

A Kar doktori bizottsága felmentést adhat a szervezett doktori képzésben vagy a képzés egy részében való részvétel alól 5-10 éves szakirányú tevékenység és legalább 3 tudományos közlemény felmutatása esetén.

 1. Felvételi követelmények:
 • egyetemi diploma,
 • megfelelő intellektuális kapacitás,
 • az angol nyelv legalább olvasás- és beszédértés szintű ismerete,
 • az angol, német, francia nyelv valamelyikének magas szintű ismerete.

 

A programban külföldi hallgatók is részt vehetnek.

A költségtérítéses doktori képzésbe történő felvételnél előnyben részesülnek azok a jelöltek, akik a munkahelyükön hivatásszerűen oktatással és/vagy kutatással foglalkoznak, és a munkahely hozzájárul a munkaidő kedvezmény megadásához.

Az államilag finanszírozott és költségtérítéses képzés megkülönböztetése nem érinti a program tartalmát, minden résztvevő ugyanazon kurzus hallgatója.

További részletek az aktuális pályázati felhívásban és a Hallgatóknak szóló oldalon. 

 

A képzés sajátosságai

A doktori képzés célja a jövő kutató-oktató szakembereinek szervezett képzése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű kutatási tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek. A képzés iskolarendszerű része 4 szemeszterre terjed ki.

 

1. A hallgatók többségükben regionális fejlesztéssel, tervezéssel kapcsolatos alapképzettséggel nem rendelkeznek. A szakmai alapismeretek elsajátítása érdekében fontosnak tartjuk:

 • a tárgyak egymásra épülő rendszerének kialakítását,

 • az előadások hallgatásának és a vizsgák eredményes letételének megkövetelését.

 

2. A regionális politika és gazdaságtan ismerete multidiszciplináris felkészültséget igényel, az ismeretek lényeges részét alkotják a különböző szakpolitikák, a makro-, mikro- és térgazdaságtani alapfogalmak és módszerek, tervezési alapfogalmak és módszerek, a közigazgatás, a gazdaságirányítás, a környezetvédelem alapos ismerete és a tervezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati készségek kialakítása.

 

 

A kutatómunkára való felkészítés

A kutatómunkára való felkészítés az első évtől kezdve központi szerepet játszik programunkban. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a kutatómunkára nevelés ilyen hangsúlyos megjelenése iskolánk sajátossága.

Az első félévben futó kutatásmódszertan tárgy szerves egységet képez a rendszeres, minden félévben megrendezendő kutatói fórumokkal és a második év végén megrendezendő nyári egyetemmel. A kutatásmódszertan órákon olyan gyakorlati tudásanyag átadása a cél, amely alapul szolgál ahhoz, hogy a hallgató képes legyen arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjon egy kutatást megtervezni és végrehajtani.

Négy féléves, szervezett kutatástámogató programunk célja az, hogy a második év végére minden hallgató egy, legalább C kategóriás nemzetközi, vagy egy, legalább B kategóriás hazai fórumon megjelentethető tanulmányt írjon meg és azt, átdolgozások után, küldje is el a harmadik év folyamán. A tanulmány az első két év során fokozatosan készül el.

Tapasztalataink szerint, ha egy színvonalas tanulmányt sikeresen meg tud írni a phd hallgató, akkor azzal birtokába jut azon készségeknek, melyek bázisán nagy eséllyel tud magas színvonalú doktori értekezést írni.

Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete
Munkarend
nappali
Önköltség
240 000 Ft
Képzési idő
8 félév
Képzés kezdete
szeptember
Munkarend
nappali
Önköltség
ösztöndíjas
Képzési idő
8 félév
Képzés kezdete
szeptember