Publikációs jelentések

A Közgazdaságtudományi Kar kutatási jelentése kettős céllal készült. Mindenekelőtt összefoglalót ad a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának kutatási eredményeiről és aktivitásairól, ezen keresztül pedig eligazodási pontot ad a Kar kutatási témái, tudományos eredményei, tevékenysége iránt érdeklődő partnereknek, kutatóknak, szervezeteknek. Fontos eleme ugyanakkor a szervezeten belüli teljesítmény-értékelési rendszernek is, bemutatva annak tudományos aspektusát, visszacsatolva az eredményeket a kari kollektíva, valamint a kar vezetése felé egyaránt.

A jelentés mindenekelőtt tömören összefoglalja a Kar publikációs eredményeit, mint a tudományos teljesítmény alapvető és nemzetközileg is jól összehasonlítható mércéit. Ezt követően a jelentés szerkezete a kutatási folyamat lépcsőit követi. Röviden bemutatja a Karon működő kutatócsoportokat, tématerületeket, valamint a nagyobb, külső finanszírozással megvalósuló kutatási projekteket, melyek a kutatási tevékenységet keretezik. Ezt követően felsorolja a publikációkban megjelenő kutatási eredményeket, valamint bemutatja azokat az eseményeket, rendezvényeket, amelyek a Kar tudományos életét a hazai és a nemzetközi vérkeringésbe kötik. Mivel a Kar tudományos műhelyeinek szerves részét képezi két doktori iskolánk is, ezért ezek rövid bemutatása, a védett doktoranduszok és témáik is helyet kapnak a jelentésben Ugyanígy, a tudományos eredmények felsorolása is tartalmazza a doktorandusz hallgatók által jegyzett publikációkat.

 

2023

 

 

    Publikációs Összefoglaló I. negyedév

 

    Publikációs Összefoglaló II. negyedév

 

    Publikációs Összefoglaló III. negyedév

 

    Publikációs Összefoglaló IV. negyedév

 

    Kutatási Jelentés  2023

 

 

2022

 

 

 

    Kutatási Jelentés  2022

 

 

    Publikációs Összefoglaló III. és IV. negyedév

 

 

    Publikációs Összefoglaló I. és II. negyedév