fbpx Gazdálkodástani Doktori Iskola | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Gazdálkodástani Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Bélyácz Iván

A Gazdálkodástani Doktori Iskolát 1994-ben alapította a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, a Magyar Akkreditációs Bizottság engedélyével. Működésének kezdete óta a Doktori Iskola újra akkreditálására több alkalommal is sor került, s minden esetben magas minősítéssel. A Gazdálkodástani Doktori Iskola szakmai-tudományos bázisát a Közgazdaságtudományi Kar elméleti-, módszertani- és szakképzési intézeteinek-tanszékeinek oktatói és meghívott külső előadók képezik. A doktori fokozat megszerzése a kezdetektől három formában: egészidős, részidős, valamint egyéni felkészülési program keretében történt. Működésének húsz éve alatt a Doktori Iskolában összesen 112 fő szerzett fokozatot.

A doktori program fontos része az angol nyelvű alprogram, amelynek keretében az összes fokozatszerző hallgatón belül, 22 fő végzett. A Gazdálkodástani Doktori Iskola erősségei között tartjuk számon az iskolarendszerű képzés négy félévének szervezettségét és működési fegyelmezettségét.

Erősségként tekinthető a doktori cselekmények lebonyolításának nyitottsága és magas színvonala. Az elkészült értekezések előopponálására, végső értékelésére, a nyilvános védésre az adott szakterület leginkább értő és igényes szakembereit kérjük fel. Ez azt jelenti, hogy a doktorandusz hallgatók tudományos teljesítményének megméretése a lehető legnagyobb szakmai nyitottság mellett történik.

Megállapítható, hogy a Gazdálkodástani Doktori Iskola az elmúlt 20 évben a szervezés- és gazdálkodástudományi doktori képzés területén ismert, és szakmai-tudományos értelemben elismert intézménnyé fejlődött.

 

Általános tudnivalók

 

A doktori képzés formái:

1.    Szervezett képzés

  • A doktori képzésben a hallgatói jogviszonyban álló doktorandusznak 48 hónap áll rendelkezésére, hogy az előírt tanulmányi kötelezettségeit teljesítse.

  • Az államilag finanszírozott hallgatót ösztöndíj illeti meg.
  • A költségtérítéses doktori képzésben részt vevő hallgató a szervezett képzési programokat látogatja, költségtérítést fizet, ösztöndíjra nem jogosult.

2.    Egyéni felkészülés

A Kar doktori bizottsága felmentést adhat a szervezett doktori képzésben vagy a képzés egy részében való részvétel alól 5-10 éves szakirányú tevékenység és legalább 3 tudományos közlemény felmutatása esetén.

 

3.    Felvételi követelmények:

  • egyetemi diploma,

  • megfelelő intellektuális kapacitás,

  • az angol nyelv legalább olvasás- és beszédértés szintű ismerete,

  • az angol, német, francia nyelv valamelyikének magas szintű ismerete.

 

A programban külföldi hallgatók is részt vehetnek.

A költségtérítéses doktori képzésre történő felvételnél előnyben részesülnek azok a jelöltek, akik a munkahelyükön hivatásszerűen oktatással és/vagy kutatással foglalkoznak, és a munkahely hozzájárul a munkaidő kedvezmény megadásához.

Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzés megkülönböztetése nem érinti a program tartalmát, minden résztvevő ugyanazon kurzus hallgatója.

További részletek a pályázati felhívásban.

Munkarend Költségtérítés Képzési idő Képzés kezdete
Munkarend
nappali
Költségtérítés
240 000 Ft
Képzési idő
8 félév
Képzés kezdete
szeptember
Munkarend
nappali
Költségtérítés
ösztöndíjas
Képzési idő
8 félév
Képzés kezdete
szeptember