fbpx Gazdálkodástani Doktori Iskola | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Gazdálkodástani Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Rappai Gábor

A Gazdálkodástani Doktori Iskolát 1994-ben alapította a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, a Magyar Akkreditációs Bizottság engedélyével. Működésének kezdete óta a Doktori Iskola újra akkreditálására több alkalommal is sor került, s minden esetben magas minősítéssel. A Gazdálkodástani Doktori Iskola szakmai-tudományos bázisát a Közgazdaságtudományi Kar elméleti-, módszertani- és szakképzési intézeteinek-tanszékeinek oktatói és meghívott külső előadók képezik. A doktori fokozat megszerzése a kezdetektől három formában: egészidős, részidős, valamint egyéni felkészülési program keretében történt. Működésének húsz éve alatt a Doktori Iskolában összesen 112 fő szerzett fokozatot.

A doktori program fontos része az angol nyelvű alprogram, amelynek keretében az összes fokozatszerző hallgatón belül, 22 fő végzett. A Gazdálkodástani Doktori Iskola erősségei között tartjuk számon az iskolarendszerű képzés négy félévének szervezettségét és működési fegyelmezettségét.

Erősségként tekinthető a doktori cselekmények lebonyolításának nyitottsága és magas színvonala. Az elkészült értekezések előopponálására, végső értékelésére, a nyilvános védésre az adott szakterület leginkább értő és igényes szakembereit kérjük fel. Ez azt jelenti, hogy a doktorandusz hallgatók tudományos teljesítményének megméretése a lehető legnagyobb szakmai nyitottság mellett történik.

Megállapítható, hogy a Gazdálkodástani Doktori Iskola az elmúlt 20 évben a szervezés- és gazdálkodástudományi doktori képzés területén ismert, és szakmai-tudományos értelemben elismert intézménnyé fejlődött.

 

Általános tudnivalók

 

A doktori képzés formái:

1.    Szervezett képzés

  • A doktori képzésben a hallgatói jogviszonyban álló doktorandusznak 48 hónap áll rendelkezésére, hogy az előírt tanulmányi kötelezettségeit teljesítse. 
  • Az államilag finanszírozott hallgatót ösztöndíj illeti meg.
  • Az önköltséges doktori képzésben részt vevő hallgató a szervezett képzési programokat látogatja, önköltséget fizet, ösztöndíjra nem jogosult.

2.    Egyéni felkészülés

A Kar Doktori és Habilitációs Tanácsa felmentést adhat a szervezett doktori képzésben, vagy a képzés egy részében való részvétel alól 5-10 éves szakirányú tevékenység és legalább 3 tudományos közlemény felmutatása esetén.

3.    Felvételi követelmények:

  • gazdaságtudományi képzési területen szerzett mesterdiploma,
  • megfelelő intellektuális kapacitás, 
  • az angol nyelv legalább olvasás- és beszédértés szintű ismerete,
  • az angol, német, francia, spanyol, orosz nyelv valamelyikének magas szintű ismerete.

A programban külföldi hallgatók is részt vehetnek.

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés megkülönböztetése nem érinti a program tartalmát, minden résztvevő ugyanazon kurzus hallgatója.

További részletek az aktuális pályázati felhívásban és a Hallgatóknak szóló oldalon
 

Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

nappali

400 000 Ft

8 félév

szeptember

nappali

ösztöndíjas

8 félév

szeptember