Stratégiáink

Stratégia 2022-2026

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK) a 2015-2022 közti dupla dékáni ciklusban nagyon sikeres időszakot tudhat maga mögött. A sikeresség fenntartásához, további növeléséhez vezető intézkedéseket, menedzsmenteszközöket alapvetően meghatározza a 2021-ben végbement modellváltás, amelynek a PTE mindennapi működésébe történő beépítése a 2022-ben induló új dékáni ciklusba fog végbe menni. 

Jelen pillanatban minden adottnak látszik ahhoz, hogy a Kar a következő években az eddiginél kiszámíthatóbb feltételekhez igazodva, a korábbiaknál biztonságosabb, hosszabb távra is előre tervezhető költségvetési keretek között működhessen, továbbra is a maga ura lehessen, és anyagi megbecsülés és előrelépési lehetőségek által motivált kollégáinak színvonalas munkája révén a korábbiaknál egyre magasabb szinteket célozzon meg és érjen el. 

A 2022 nyarán felálló új vezetés, élén Dr. Takács András dékánnal az alábbi vízió, misszió és célkitűzések mentén kezdte meg a munkáját (a teljes stratégia a fenti gombra kattintva olvasható). 

VÍZIÓ  

Víziónk egy olyan inspiratív, globális, gazdasági szakemberekből, illetve a tudományterület iránt fogékony és érdeklődő személyekből és szervezetekből álló közösség, amelynek tagjai elhivatottak a helyi, regionális gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdításában. 

MISSZIÓ 

Kiváló, megoldás-orientált, felelős gazdasági szakemberek képzése a helyi és a tágabb környezet fenntartható fejlődésének előmozdítására. Ennek érdekében minőségi oktatást, képzést, ezek eredményeként felkészült hallgatókat és munkatársakat bocsátunk a munkaerőpiac rendelkezésére, illetve az együttműködésekre alapozva fejlesztjük saját tudásunkat és kompetenciáinkat, akár külső szereplők bevonásával. 

CÉLOK 

A Kar a megelőző időszakban elérte a mennyiségi növekedés határait. Mindemellett a 2021 nyarán végbement fenntartói modellváltás és az azzal összefüggésben megkötött hosszú távú finanszírozási szerződés is világossá teszi, hogy a fenntartó nem mennyiségi, hanem szigorú minőségi/kiválósági elvárásokat fogalmaz meg az intézménnyel szemben, és a források rendelkezésre bocsátását e jellemzők teljesüléséhez köti. A 2022-2026 időszakban az extenzív helyett az intenzív növekedésre, azaz a további mennyiségi növekedés helyett a minőségi, kiválósági szempontokra kívánjuk helyezni a hangsúlyt. Annak érdekében, hogy missziónkat megvalósítva nemzetközi minőségi standardoknak megfelelő, erős tudományos alapokon nyugvó és vállalati példákra, esetekre épülő megoldásorientált képzést nyújthassunk, a 2022-2026 közti 5 éves peridusra öt fő célt tűzünk ki: 

Oktatóállomány fejlesztése 

Hallgatóállomány minőségének javítása 

Nemzetközi programok fejlesztése 

Tudományos kiválóság növelése  

Vállalati és alumni kapcsolatok erősítése. 

HR STRATÉGIA

HR Stratégia és megvalósítási irányelvek