Marketing & Menedzsment

ISSN 1219-0349 (nyomtatott) (2021-es évfolyamig)
E-ISSN 2786-3395 (online) (2021-es évfolyamtól)

 

A Marketing & Menedzsment folyóirat tudományos besorolása

A Marketing & Menedzsment évente négy reguláris lapszámmal megjelenő tudományos folyóirat, a marketingszakma egyetlen akadémiai rangú folyóirata, az MTA IX. osztályának besorolása szerint C kategóriájú lap.

A Marketing & Menedzsment folyóirat célja és küldetése

A Marketing & Menedzsment folyóirat stratégiai célja, hogy Magyarországon és nemzetközileg elismert folyóiratként mutassa be a marketing, menedzsment, pénzügy és turizmus tudományterületek legújabb és magas színvonalú kutatási eredményeit. A folyóirat empirikus kutatási eredményeket bemutató, illetve review típusú, szakirodalmi összefoglaló tanulmányok számára is biztosít publikációs lehetőséget. A folyóirat célja továbbá, hogy open access megjelenése révén láthatóságot biztosítson szerzői számára a tudományos közösség hazai és nemzetközi színterében.

A magyar marketingszakma legrégebben megjelenő folyóirata a Marketing & Menedzsment. Első ízben 1967-ben adta ki az Országos Piackutató Intézet Marketing-Piackutatás címen saját folyóirataként, majd a 80-as évek közepétől Marketing címen volt jelen a piacon.
1995-től a folyóirat Marketing & Menedzsment címen jelenik meg, először a GfK Hungária és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara közös szerkesztésében, majd 2012-től a PTE KTK gondozásában. Nagy büszkeséggel tölti el a szerkesztőséget, hogy komoly múltra visszatekintő, magas szakmai színvonalú folyóiratban ad lehetőséget a szerzőknek gondolataik megjelentetésére.

A reguláris lapszámokat minden évben tematikus különszámok kísérik. A folyóiratban a marketing tudományterülete mellett szép számmal jelennek meg írások a menedzsment, pénzügyek, turizmus képviselőinek tollából, a társtudományok kutatói, a szerzők látásmódja interdiszliplináris jelleget biztosít a lapnak. Ennek megfelelően várjuk megjelentetésre magyar és angol nyelven a marketing legújabb ismeretanyagain túl a menedzsment, a pénzügyek, a turizmus területek művelőinek tudományos eredményeit. Olyan kéziratokat jelentetünk meg, amelyek még nem jelentek meg más folyóiratoknál, illetve amelyek nincsenek lektori bírálat alatt egyetlen folyóiratnál sem.

Szerkesztőség címe:
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Telefon: +36 72 500-599 / 23374
E-mail: mm [at] ktk.pte.hu

 

A Marketing & Menedzsment folyóirat honlapja itt érhető el.