Marketing & Menedzsment

Marketing & Menedzsment

The Hungarian Journal of Marketing and Management 

ISSN 1219-0349 (nyomtatott)
ISSN 2786-3395 (online)

 

Rólunk

A Marketing & Menedzsment negyedévente megjelenő tudományos folyóirat, a marketingszakma egyetlen akadémiai rangú folyóirata. Az MTA IX. osztályának besorolása szerint C kategóriájú lap.

A magyar marketingszakma legrégebben megjelenő folyóirata a Marketing & Menedzsment. Első ízben 1967-ben adta ki az Országos Piackutató Intézet Marketing-Piackutatás címen saját folyóirataként, majd a 80-as évek közepétől Marketing címen volt jelen a piacon.

1995-től a folyóirat Marketing & Menedzsment címen jelenik meg, először a GfK Hungária és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara közös szerkesztésében, majd 2012-től a PTE KTK gondozásában. Nagy büszkeséggel tölti el a kar oktatóit, hogy komoly múltra visszatekintő, magas szakmai színvonalú folyóiratban ad lehetőséget a szerzőknek gondolataik megjelentetésére.

A reguláris lapszámokat minden évben tematikus különszámok kísérik. A folyóiratban a marketing tudományterülete mellett szép számmal jelennek meg írások a menedzsment, pénzügyek, turizmus képviselőinek tollából, a társtudományok kutatói, a szerzők látásmódja interdiszliplináris jelleget biztosít a lapnak. Ennek megfelelően várjuk megjelentetésre magyar és angol nyelven a marketing legújabb ismeretanyagain túl a menedzsment, a pénzügyek, a turizmus területek művelőinek tudományos eredményeit. Olyan kéziratokat jelentetünk meg, amelyek még nem jelentek meg más folyóiratoknál, illetve amelyek nincsenek lektori bírálat alatt egyetlen folyóiratnál sem.

A Marketing & Menedzsment folyóiratban megjelenő munkák kettős vak bírálati folyamaton mennek keresztül, mind a reguláris, mind a különszámokban megjelenő tanulmányok esetén.

 

A Marketing & Menedzsment folyóirat honlapja itt érhető el.