FLOW Menedzsment Kutatócsoport

Rólunk

A PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete a 2010-es évek közepétől tudatosan fejlesztette alkalmazotti állományának kutatási tevékenységét az alulról jövő kezdeményezések felkarolásával. Ezidáig, a kutatások a VSZI neve mellett szereplő témamegjelöléssel identifikáltuk a munkáinkat, ám a már megalakult a VSZI tagjaiból álló Flow Menedzsment Kutatócsoport (továbbiakban: FLOW), mely Csíkszentmihályi Mihály magyar származású, világhírű tudós, örömteli, élményszerű alkotóállapot elméletéről kapta a nevét.

A FLOW célul tűzte ki a menedzsment tudományok területén a 21. század elején aktuális vezetéselméleti témáinak empirikus alapokon nyugvó kutatását, főként felsőoktatás fókusszal.

 

 

Karriertervek és munkáltatói elvárások - PTE KTK – Körber közös kutatási projektje

A kutatás a PTE KTK VSZI kutató csapata és a Körber Hungária Kft. közös együttműködésében valósul meg. A kutatási operatív feladatait a PTE KTK VSZI kutató csapata hatja végre, majd az eredményekről beszámol a Körber Hungária Kft. számára.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara a Körber Hungáriával történő stratégiai együttműködésben kutatást végez azzal a céllal, hogy megismerje a hallgatók véleményét a munkavállalással és specifikusan a feldolgozóipari szektorral kapcsolatosan.
Az eredményeket a Körber Hungária Kft. a feldolgozóipari szektorban adott feltételek javítására használja fel, míg a PTE-KTK a képzésfejlesztésbe és a hallgatói szolgáltatásfejlesztésbe építi be. 

2022  2023

 

Covid-kutatás

A felsőoktatás tavaszi átállása kapcsán a digitális s nem jelenléti oktatási formák, valamint a távmunka jelenlegi helyzetét és jövőbeli elképzeléseit vizsgálja online kérdőíves felmérések keretében.

Célunk, hogy visszajelzést adjunk a jelenlegi helyzetről, vállalati megoldásokról, amely alapján javaslatokat tudunk megfogalmazni a jövőre nézve, továbbá, hogy tudásunkkal segítsük a gazdaság szereplőit. Tudjuk, hogy ebben a helyzetben a munkavállalók motiválása, a jól összeszokott csapat összetartása kihívás elé állítja a vállalatokat, hiszen a megváltozott körülmények, a home office/otthoni munkavégzés eddig nem látott nehézségeket, problémákat szülhetnek, amelyek kihívást jelentenek mind a munkavállalók, mind a munkaadók részéről.  Az, hogy a megváltozott működésmódban is hatékony és eredményes tudjon maradni egy csapat, és hogy a munkafolyamatok is gördülékenyen haladjanak, kulcsfontosságú lehet sok cég életében, túlélésében.

További részletek

 

CRANET Kutatás

A 2020-as év a Cranet életében is alapvető változást hozott, amennyiben a személyes találkozó helyett a júniusi bergeni (Norvégia) találkozó már az online térben zajlott. Erre a sorsra jutott a Budapest-Gödöllő-Pécs kooperációban szervezett második magyarországi Cranet Meeting is. A találkozó a vendéglátók (a Szent István Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem) Cranettel való együttműködési területeit villantották fel.

További lehetőségek 

 

Supporting mental health in organisations: developing future business leaders

A COVID-19 világjárvány súlyosan érintette a társadalmak jólétét, és sürgős intézkedéseket igényelt a költséghatékonyság javítása érdekében. A projekt célja egy olyan képzés kidolgozása, mellyel felvértezik az üzleti szféra vezetőit a mentális egészségre való reagáláshoz szükséges készségekkel és attitűdökkel.
Tagok: Sipos Norbert, Venczel-Szakó Tímea, Balogh Gábor, Potó Judit, Szécskainé Németh Julianna

További lehetőségek