Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium

A fogyasztás kérdéskörének elméleti kutatásával és a fogyasztás alakulásának vizsgálatával számos szakmai kör foglalkozik. A témában felhalmozott tudományos ismeretek, modellek, kutatási, vizsgálati eredmények azonban legtöbbször nem lépik át az adott szakterület határait, és ez nem kedvez a szinergikus hatások létrejöttének, a diszciplínák közötti átjárásnak és az interdiszciplináris eredmények megszületésének.

Ezt az akadályt kívánja elhárítani a Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium sorozat, melyet 2015 őszén indított útjára a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete. A rendezvénysorozat célja, hogy időről időre lehetőséget adjon a különböző szakterületeken zajló fogyasztással kapcsolatos kutatások számbavételére, bemutatására, valamint az egyes tudományágak, szakterületek képviselői közötti inter- és multidiszciplináris párbeszédre.