Testnevelés

Az alapszakos diploma megszerzéséhez a tantervben foglaltak szerint 2 félévben kell sportra járni, melynek teljesítése történhet:

Az igazolást a Tanulmányi Osztályon kell leadni, vagy postai úton elküldeni a következő címre:

7622, Pécs, Rákóczi út 80.