Research Seminar-Kutatói Szeminárium

-

B323/1

Fekete Rita, kutatás-támogató könyvtáros, PTE Tudásközpont

Előadás témája:   Válaszok a kutatói életpályán felmerülő kihívásokra: Fókuszban a kutatói láthatóság

            

Absztrakt:
Az oktatókra nyomást helyező publikálási kényszer mellett eddig talán kevésbé ismert versenyhelyzet állt elő az akadémiai szférában. Az eredmények hajszolása közben könnyen kerülünk útvesztőbe, ahol egyre nehezebb eligazodni a tornyosuló adminisztrációs kötelezettségek között. Előadásomban ezúttal a tudományos láthatóság miértjeit helyeztem a középpontba: miért fontos a nemzetközi láthatóság, miért került előtérbe és milyen előnyeink származhatnak belőle? Célom, hogy bemutassam a rendelkezésünkre álló adatbázisokat és eszközöket, amikkel a legnagyobb láthatóságot érhetjük el.
Temakörök: Ráhangolódás: Miért került előtérbe a tudományos láthatóság?
Milyen előnye származik belőle a publikáló kutatónak?
Mi a különbség a szakirodalmi bibliográfiai adatbázisok és a közösségi tudományosplatformok között?
Mikor és miért érdemes használni őket?
Hogyan lehetséges a szerzői profiljaim mendezselése?
A Scopus és a Web of Science bemutatása és lehetőségei.
A Researchgate és az Academia.edu bemutatása és lehetőségei
Az Utrecht University jógyakorlatának bemutatása: Research Visibility Check
Miben tud segíteni a könyvtár: milyen szolgáltatásaink vannak, kihez és milyen ügyben lehet fordulni?