A fokozatszerzési eljárás (a képzésüket 2016-ban vagy az után megkezdő jelöltek számára)

A képzésüket 2016-ban vagy az után megkezdő jelöltek számára!

Kérelem benyújtása fokozatszerzési eljárásra: A hallgatónak minden tanulmányi- (a komplex vizsgát is beleértve) és tudományos kreditet meg kell szerezni, ami után benyújthatja kérelmét a fokozatszerzési eljárásra (doktori cselekményre). A fokozatszerzési eljárás iránti kérelem benyújtható: A komplex vizsga letétele és a kreditek megszerzése után, de legkésőbb a komplex vizsga letétele utáni 3. év utolsó napján a disszertáció egyidejű leadásával. A tanév folyamán pedig július és augusztus hónapokat kivéve bármikor. A kérelmet a fokozatszerzési eljárás jelentkezési lapján a szükséges mellékletekkel kell benyújtani. A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az értekezést a kérelemmel együtt kell benyújtani.

A jelölt előopponenciára a disszertációt 2 példányban (spirálos vagy egyéb nem díszkötésben) és a tézisfüzetet 10 példányban, illetve elektronikusan pdf-ben juttatja el. Az előopponenseknek 2 hónap áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére.) Az előopponensi vélemények beérkezését követően kerül megszervezésre a munkahelyi vita. Ezek alapján el kell végeznie a jelöltnek a szükséges javításokat.

Az értekezést 6 bekötött (díszkötésben) kétoldalasan nyomtatott példányban, 30 db tézisfüzettel együtt, továbbá mindkettőt elektronikus úton (pdf formátumban), kell benyújtani a Doktori Iskola Tanácsához (DIT). A két bíráló a befogadástól számított két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év elteltével lehet új kérelmet benyújtani.

Védés: Két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsájtani.

Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. A nyilvános vita során minden vendéglátással kapcsolatos költség a jelöltet terheli.